Zestawienia rozliczeniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zestawienia rozliczeniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki wynikające ze zbiorczego miesięcznego zestawienia delegacji odbytych przez konkretnego pracownika, przedstawionego przez niego pod koniec miesiąca?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. - o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.09.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe . Pismem z dnia 7.09.2006 r. Z. spółka z o.o. zwrócił się z wnioskiem do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie - czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki wynikające ze zbiorczego miesięcznego zestawienia delegacji odbytych przez konkretnego pracownika, przedstawionego przez niego pod koniec miesiąca. Z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podmiot dokonujący sprzedaży wyrobów wymienionych w poz. 2 załącznika nr 1 lub wpoz. 1 pkt 3 lit. B i lit. C załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia podatku akcyzowego zobowiązany jest doprzekazywania do właściwego naczelnika urzędu celnego miesięcznego zestawieniaoświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2005 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, jeżeli niejest importerem ani nie dokonuje nabycia wewnątrzewspólnotowego ww. wyrobów?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. póz. 60 z późn. zm.); po rozpoznaniu wniosku podatnika z dnia 25.10.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego l w Łodzi postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 25.10.2005r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek XXXXX prowadzącego działalność gospodarczą udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:Podatnik zajmuje się sprzedażą wyrobów wymienionych w póz. 2 załącznika nr 1 oraz w póz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego i nie jest podatnikiem podatku akcyzowego, nie (...)