Zerwanie umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zerwanie umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę za przedterminowe zerwanie umowy leasingu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2011 r. (data wpływu 13 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia opłaty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy usługobiorca może traktować kaucje, wpłacane podmiotowi trzeciemu zgodnie z dyspozycją usługodawców, jako koszty uzyskania przychodu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2008r. (data wpływu do tut. Biura 19 listopada 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia wpłacanych kaucji do kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2008r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku (...)

2011
1
cze

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania za zerwanie umowy dzierżawy otrzymanego na podstawie ugody sądowej

Fragment:

(...) działkę zajmowaną przez Wnioskodawczynię i jej męża. Spadkobierca Państwa X – Pan Y odstąpił od umowy dzierżawy i na mocy ugody zawartej w Sądzie 21.01.2008 r. wypłacił odszkodowanie w wysokości 75.632 zł. odszkodowanie to obejmowało naniesienia poczynione przez 25 lat użytkowania i rekompensatę (nakłady 47.132 zł + 28.500 zł odszkodowanie za zerwanie umowy). Wnioskodawczyni otrzymała połowę tej kwoty, tj. 37.816 zł (23.566 zł nakłady + 14.250 zł odszkodowanie za zerwanie umowy). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Analizując złożony przez Wnioskodawczynię wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej należy zauważyć, iż intencją Wnioskodawczyni było zapytanie dotyczące zwolnienia z opodatkowania otrzymanego na podstawie ugody sądowej odszkodowania. Zdaniem Wnioskodawczyni: Kwota zwrotu za naniesienia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ jest to zwrot nakładów pieniężnych Wnioskodawczyni. (...)