Zdolności produkcyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zdolności produkcyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Na podstawie faktur VAT otrzymanych od dostawcy, dokumentujących wynagrodzenie za niewykorzystane zdolności produkcyjne, będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.

Fragment:

(...) od ilości rzeczywiście wyprodukowanego towaru, a potrzebne do utrzymania zakładu w stanie umożliwiającym niezwłoczne spełnienie świadczenia. Utrzymanie gotowości do dostarczenia i wyprodukowania towaru jest więc świadczeniem odrębnym od samej dostawy towaru, które mieści się w zakresie pojęciowym usługi, określonym przez przepisy ustawy o VAT. W konsekwencji wykonania tego świadczenia dostawca będzie otrzymywał wynagrodzenie. W zakresie, w jakim Spółka wykorzysta zdolności produkcyjne dostawcy, wynagrodzenie to będzie zawarte w cenie wyprodukowanego i sprzedanego towaru. Natomiast w pozostałym zakresie (w przypadku, gdy moce produkcyjne dostawcy nie zostaną wykorzystane w pełni) usługa ta będzie fakturowana odrębnie. Będzie istniał zatem bezpośredni związek pomiędzy zapłatą a wykonaniem świadczenia, na tyle wyraźny, że będzie można stwierdzić, że płatność następuje za to świadczenie, a otrzymana zapłata jest konsekwencją wykonania (...)