Zdolność do czynności prawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zdolność do czynności prawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:


Czy w opisanym stanie faktycznym, po uzyskaniu przez mojego syna w dniu 4 listopada pełnoletności mogę zawrzeć z nim umowę użyczenia lokalu mieszkalnego, którego jest współwłaścicielem ?
Jak ustalić wartość początkową lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, którego właścicielem wnioskodawca został w roku 1983, a którego wartość została oszacowana przez biegłego w miesiącu czerwcu 2003r. i który był przez wnioskodawcę modernizowany od miesiąca lipca 2003r. do miesiąca czerwca 2006r., w sytuacji gdy wnioskodawca jest w posiadaniu dokumentów w postaci opinii biegłego oraz faktur potwierdzających modernizację ?

Fragment:

(...) Nr 16, poz. 93 ze zm.) pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Z chwilą uzyskania pełnoletności nabywa się pełną zdolność do czynności prawnych - art. 11 w/w ustawy Kodeks cywilny. Zdolność do czynności prawnych oznacza zdolność do wywoływania swoim własnym zachowaniem skutków prawnych; w grę wchodzi nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań. Tak więc czynność prawna, a taką czynnością jest zawarcie umowy użyczenia, dokonana przez osobę, która ma pełną zdolność do czynności prawnych jest ważna w świetle obowiązującego prawa. W związku z powyższym może Pan w przyszłości zawrzeć ze swoim pełnoletnim synem umowę użyczenia lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną własność,którego jest on współwłaścicielem, jednakże z uwagi na fakt,że przedmiotowy lokal mieszkalny jest współwłasnością w częściach ułamkowych,gdzie drugim współwłaścicielem jest Pana małżonka, syn Pana przed zawarciem umowy użyczenia (...)