Zdolność do czynności prawnych | Interpretacje podatkowe

Zdolność do czynności prawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zdolność do czynności prawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym, po uzyskaniu przez mojego syna w dniu 4 listopada pełnoletności mogę zawrzeć z nim umowę użyczenia lokalu mieszkalnego, którego jest współwłaścicielem ?
Jak ustalić wartość początkową lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, którego właścicielem wnioskodawca został w roku 1983, a którego wartość została oszacowana przez biegłego w miesiącu czerwcu 2003r. i który był przez wnioskodawcę modernizowany od miesiąca lipca 2003r. do miesiąca czerwca 2006r., w sytuacji gdy wnioskodawca jest w posiadaniu dokumentów w postaci opinii biegłego oraz faktur potwierdzających modernizację ?
Fragment:
(...) Nr 16, poz. 93 ze zm.) pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Z chwilą uzyskania pełnoletności nabywa się pełną zdolność do czynności prawnych - art. 11 w/w ustawy Kodeks cywilny. Zdolność do czynności prawnych oznacza zdolność do wywoływania swoim własnym zachowaniem skutków prawnych; w grę wchodzi nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań. Tak więc czynność prawna, a taką czynnością jest zawarcie umowy użyczenia, dokonana przez osobę, która ma pełną zdolność do czynności prawnych jest ważna w świetle obowiązującego prawa. W związku z powyższym może Pan w przyszłości zawrzeć ze swoim pełnoletnim synem umowę użyczenia lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną własność,którego jest on współwłaścicielem, jednakże z uwagi na fakt,że przedmiotowy lokal mieszkalny jest współwłasnością w częściach ułamkowych,gdzie drugim współwłaścicielem jest Pana małżonka, syn Pana przed zawarciem umowy użyczenia (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.