Zbycie udziałów w spółce | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zbycie udziałów w spółce. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Jakie skutki w podatku dochodowym będzie miało zbycie przez wspólnika ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D., przedstawione we wniosku z dnia 01 października 2008 r. (data wpływu do tut. Biura – 13 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 października 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
cze

Istota:

Skutki podatkowe czynności odpłatnego zbycia udziałów, jako ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej

Fragment:

(...) W odpowiedzi na wezwanie Pana K. z dnia 11 grudnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura – 15 grudnia 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 28 listopada 2008 r. IBPB1/415-696/08/AB, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje. W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części w jakiej ograniczono jej zakres do skutków podatkowych wyłącznie odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej. Tutejszy organ podatkowy podtrzymuje przy tym swoje a wyrażone w ww. interpretacji indywidualnej (...)

2011
1
cze

Istota:

Dochód uzyskany przez rezydenta USA ze zbycia udziałów w spółce mającej siedzibę na terytorium RP na rzecz tej spółki w celu ich umorzenia nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - pod warunkiem przedstawienia przez podatnika certyfikatu rezydencji.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko: przedstawione we wniosku z dnia 11.06.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) oraz piśmie (data nadania 19.11.2008 r., data wpływu 24.11.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwania Nr IPPB1/415-702/08-2/PJ z dnia 28.08.2008 r. i Nr IPPB1/415-702/08-6/PJ z dnia 06.11.2008 r., oraz będącym wyjaśnieniem okoliczności zawartych w treści postanowień: Nr IPPB1/415-702/08-3/PJ z dnia 30.09.2008 r., IPPB1/415-702/08-5/PJ z dnia 07.11.2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od (...)