Zażalenia | Interpretacje podatkowe

Zażalenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zażalenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Strona składając wniosek o przywrócenie terminu musi uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. O braku winy można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku było niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia, tj. że strona nie mogła tej przeszkody usunąć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, a przy tym powstała ona w czasie biegu terminu do dokonania czynności procesowej. Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu zalicza się przerwy w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar. Kryterium braku winy wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Przywrócenie terminu nie jest więc możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa w tym zakresie.
Fragment:
(...) także zażalenie, wskazując na niezadowolenie z rozstrzygnięcia organu powołując się na argumentację zawartą we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji. Skarżąca nie wykazała, iż pobyt w szpitalu wynikał z nagłego zdarzenia, którego nie można było przewidzieć albo choroba uniemożliwiała jej wykonywanie jakichkolwiek czynności w okresie od 21 lipca 2006 r. do 27 lipca 2006 r. Uznając, w świetle powyższego, że niedochowanie przez Skarżącą terminu do złożenia zażalenia jest konsekwencją niedostatecznej staranności w prowadzeniu własnych spraw, uznać należało, iż nie zachodziły podstawy do przywrócenia uchybionego terminu. Należy zgodzić się z Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie, iż Skarżąca nie spełniła także warunku polegającego na jednoczesnym wniesieniu podania o przywrócenie terminu wraz z zażaleniem, ponieważ zażalenie wniosła w dniu 17 sierpnia 2006 r., a wniosek o przywrócenie terminu złożyła do protokołu (...)
2011
1
maj

Istota:
Wniosek o przesunięcie terminu nie mógł być potraktowany przez ogan jako zażalenie na postanowienie. Przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują instytucji przesunięcia terminu. Organ podatkowy nie mógł potraktować tego wniosku także jako wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, ponieważ w dniu jego złożenia termin ten nie upłynął.
Fragment:
(...) jako wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, ponieważ w dniu jego złożenia termin ten nie upłynął. Wobec powyższego, skoro termin do złożenia zażalenia został uchybiony a skarga strony na decyzję odmawiającą przywrócenia terminu do złożenia zażalenia została oddalona, o czym Sąd rozstrzygnął wyrokiem w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3619/06 należało uznać, iż organ podatkowy nie naruszył prawa wydając postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia. Mając powyższe na uwadze, Sąd, na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zażalenia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.