Zawieszenie poboru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawieszenie poboru. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Ustalenie ilości gazu płynnego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (ważenie autocystern)

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 10.04.2006 r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Radomiu 10.04.2006 r.), uzupełnionego 08.05.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu uznaje przedstawione we wniosku stanowisko podatnika za nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E W dniu 10.04.2006 r. do Urzędu Celnego w Radomiu wpłynął wniosek Podatnika (uzupełniony 08.05.2006 r.) w sprawie udzielenia w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z wniosku (uzupełnionego w dniu 08.05.2006r.) wynika następujący stan faktyczny: Spółka XXX, posiadając status składu podatkowego dokonuje obecnie ważenia autocystern z gazem płynnym (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług zarówno przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu, jak i dostawie krajowej paliw silnikowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), art. 29 ust.1 i ust.20, art.31 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika z dnia 21.04.2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 11.04.2005r., nr 1471/NUR1/443-22/05/MO dotyczące określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług zarówno przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu, jak i dostawie krajowej paliw silnikowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia -zmienić zaskarżone postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. UZASADNIENIE Pismem z dnia 11.01.2005r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej informacji, dotyczącej (...)