Zawarcie związku małżeńskiego | Interpretacje podatkowe

Zawarcie związku małżeńskiego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zawarcie związku małżeńskiego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w momencie podpisywania aktu notarialnego, niebędąc w związku małżeńskim nabywam prawo do ulgi, i czy po zawarciu związku małżeńskiego stracę prawo lub współmałżonek straci prawo do ulgi?
Fragment:
(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 12 marca 2007 r., uzupełnione w dniu 03.04.2007r. postanawia: Uzasadnienie Stan faktyczny: Według opisanego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, w 2006 roku przyznano Pani kredyt na zakup od developera nowego domu. Płatności udokumentowane fakturami na Pani imię i nazwisko, następowały w transzach począwszy od roku 2006 do roku 2007. Zakończenie budowy i wydanie aktu notarialnego nastąpiło w roku 2007. Dom zakupiła Pani wspólnie z osobą trzecią, posiada Pani 50% udziału w prawie własności domu, pozostały udział posiada osoba trzecia, co jest potwierdzone aktem notarialnym oraz imiennymi fakturami. Osoba trzecia jest w analogicznej sytuacji, jeśli chodzi o skorzystanie z ulgi odsetkowej. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy można dokonać odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w sytuacji, gdy małżonek przed zawarciem związku małżeńskiego korzystał z odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej?
Fragment:
(...) Wnioskiem z 03.2006r., uzupełnionym o własne stanowisko w sprawie w 04.2006r., zwróciła się Pani z zapytaniem czy od dochodu uzyskanego w 2005 roku podlegają odliczeniu spłacone odsetki od kredytu przeznaczonego na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w sierpniu 2005r. zawarła Pani związek małżeński. W grudniu 2005r. uzyskała Pani własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, którego zakup został sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku przed zawarciem związku małżeńskiego. Natomiast mąż jeszcze przed ślubem korzystał z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na wkład budowlany. W art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian.) zostały określone warunki, których spełnienie uprawnia do dokonania odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnik w roku 2005 i w latach następnych może skorzystać wspólnie z żoną z ulgi na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w sytuacji, gdy będąc kawalalerem, korzystał w latach 1996 do 1998 z "dużej ulgi budowlanej"?
Fragment:
(...) mieszkalnego w ramach ulgi budowlanej, a następnie mieszkanie to sprzedał. W 1999 r. podatnik zawarł związek małżeński. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, a małżonkowie składają wspólne zeznania podatkowe. W 2005 r. podatnik ma zamiar zaciągnąć wspólnie z żoną kredyt hipoteczny na kupno nowego nowego domu. Inwestycja będzie zakończona w 2005 r. Zdaniem wnioskodawcy fakt, iż skorzystał z odliczeń na zakup lokalu mieszkalnego w latach poprzedzających zawarcie związku małżeńskiego nie pozbawia go prawa do odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej. Ocena prawna prawna stanowiska z przytoczeniem przepisów prawa: Zgodnie z przepisami art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.