Zatrudnienie osoby bezrobotnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zatrudnienie osoby bezrobotnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób należy obliczać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatków aktywizacyjnych wypłacanych bezrobotnym, którzy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego, po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Urzędu Pracy o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatków aktywizacyjnych wypłacanych bezrobotnym, którzy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową postanawia uznać stanowisko Płatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 kwietnia 2006r. Powiatowy Urząd Pracy wystąpił z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącym sposobu obliczania zaliczek na podatek dochodowy od dodatków aktywizacyjnych wypłacanych bezrobotnym, którzy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Płatnik na podstawie (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy u osoby prowadzącej działalność gospodarczą i opodatkowanej w formie karty podatkowej - do liczby pracowników zalicza się zatrudnionych bezrobotnych absolwentów ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 § 1, art.14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr. 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.02.2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik w dniu 01.02.2005r. zwrócił się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. • w jakim okresie do liczby pracowników nie wlicza się absolwenta zarejestrowanego w urzędzie pracy - w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Zdaniem wnioskodawcy zatrudnienie absolwenta nie spowoduje wliczenia go do liczby pracowników przy ustalaniu (...)