Zatrudnienie osoby | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zatrudnienie osoby. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Spółka z o. o. sprowadza towary handlowe (korek) z Portugalii. W celu lepszej realizacji zamówień, od głównego dostawcy firma zatrudniła agenta obywatela Portugalii. Praca wykonywana jest na terenie Portugalii i polega na organizowaniu terminowej i prawidłowej realizacji zamówień. Za otrzymane wynagrodzenie agent wystawia fakturę. Podobna umowa o pracę zostanie podpisana z obywatelem Ukrainy. Czy prawidłowa jest interpretacja przez firmę przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską, że zatrudniony agent (obywatel Portugalii) powinien rozliczać się z dochodu osiągniętego w Polsce tylko w swoim kraju tj w Portugalii. Czy w taki sam sposób powinien rozliczać się obywatel Ukrainy zatrudniony na podobnych zasadach?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka dokonuje zakupu towarów handlowych w Portugalii. W celu lepszej realizacji zamówień firma X zatrudniła agenta obywatela Portugalii. Praca wykonywana jest na terenie Portugalii i polega na organizowaniu terminowej i prawidłowej realizacji zamówień, sprawdzaniu jakości towaru, dbaniu o dokumentację transakcji zakupu, negocjowaniu warunków dostawy towaru. W zamian za wykonaną pracę agent otrzymuje wynagrodzenie ustalone procentowo od zrealizowanej dostawy. Za otrzymane wynagrodzenie agent wystawia fakturę. Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr. 14 poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez (...)