Zatrudnianie osób pozbawionych wolności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zatrudnianie osób pozbawionych wolności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy w świetle aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U.Nr.56 poz.544) możliwa jest do zastosowania ulga w podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Zgodnie z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1998r. wydanym na podstawie art. 58 ustawy – Kodeks karny wykonawczy w sprawie wyznaczenia zakładów pracy, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społeczne użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny, szczegółowych obowiązków tych zakładów w zakresie zatrudnienia skazanych i zasad gospodarowania uzyskanymi z tego tytułu środkami oraz przysługujących ulg zakładom (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 1998r. Nr 113 poz. 720), jeżeli w Państwa zakładzie była wykonywana praca skazanych, to przysługiwała ulga w podatku dochodowym w wysokości 50% kwoty, odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu, za takie prace osobom wykonującym ją w ramach stosunku pracy. Wymienione rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2004r. straciło moc, a od 22 kwietnia 2004r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie podmiotów, w których jest (...)