Zatrudnianie niepełnosprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zatrudnianie niepełnosprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód z częściowego zwrotu kosztów przez PFRON jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jeżeli zostanie przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 28.06.2007 r. (uzupełnionego w dniu 13.09.2007 r.) w zakresie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania częściowego zwrotu z PFRON-u z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych postanawia uznać stanowisko spółdzielni za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28.06.2007 r. (uzupełnione pismem z dnia 13.09.2007 r.) Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie prawidłowości zastosowania (...)

2011
1
mar

Istota:

Będąc pracodawcą otrzymuję ze środków PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie do części wynagrodzenia odpowiadajacej składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne. W jaki sposób osoba fizyczna będąca pracodawcą powinna ustalić dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pani pracodawcą otrzymującą z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie do części wynagrodzenia odpowiadającej należnej składce na ubezpieczenie emerytalne. Pani zdaniem środki otrzymane z PFRON są objęte zwolnieniem od podatku dochodowego. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), w zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, część ich wynagrodzenia w wysokości składki emerytalnej finansowana jest z funduszu. Podkreślić należy, iż w/w dofinansowanie nie może być utożsamiane ze świadczeniami na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, o których to świadczeniach jest mowa w rozdziale 3 ustawy (według art. 10 owa rehabilitacja realizowana (...)