Zatrudnianie niepełnosprawnych | Interpretacje podatkowe

Zatrudnianie niepełnosprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zatrudnianie niepełnosprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochód z częściowego zwrotu kosztów przez PFRON jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jeżeli zostanie przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 28.06.2007 r. (uzupełnionego w dniu 13.09.2007 r.) w zakresie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania częściowego zwrotu z PFRON-u z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych postanawia uznać stanowisko spółdzielni za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28.06.2007 r. (uzupełnione pismem z dnia 13.09.2007 r.) Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie prawidłowości zastosowania (...)
2011
1
maj

Istota:
Będąc pracodawcą otrzymuję ze środków PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie do części wynagrodzenia odpowiadajacej składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne. W jaki sposób osoba fizyczna będąca pracodawcą powinna ustalić dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pani pracodawcą otrzymującą z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie do części wynagrodzenia odpowiadającej należnej składce na ubezpieczenie emerytalne. Pani zdaniem środki otrzymane z PFRON są objęte zwolnieniem od podatku dochodowego. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), w zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, część ich wynagrodzenia w wysokości składki emerytalnej finansowana jest z funduszu. Podkreślić należy, iż w/w dofinansowanie nie może być utożsamiane ze świadczeniami na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, o których to świadczeniach jest mowa w rozdziale 3 ustawy (według art. 10 owa rehabilitacja realizowana (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.