Zaświadczenie lekarskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaświadczenie lekarskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
13
sty

Istota:

Czy zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są zapomogi pieniężne wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych z tytułu długotrwałej choroby przyznane w oparciu o zaświadczenie lekarskie?

Fragment:

(...) fizycznych. Zapomogi dla innych pracowników nie posiadające udokumentowania długotrwałej choroby są opodatkowane podatkiem dochodowym zgodnie z ustawą i też są rozpatrywane indywidualnie, różnicowane pod względem sytuacji pracowników. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są zapomogi pieniężne wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych z tytułu długotrwałej choroby przyznane w oparciu o zaświadczenie lekarskie... Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata zapomogi pieniężnej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznanej pracownikowi lub uprawnionemu emerytowi, w związku z długotrwałą chorobą wymagającą długotrwałego leczenia, popartą zaświadczeniem lekarskim jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2.280 zł. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zapomogi z tytułu długotrwałej choroby – dokumentem potwierdzającym fakt jej istnienia może być legitymacja inwalidzka, legitymacja lub zaświadczenie o niepełnosprawności bądź zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej?

Fragment:

(...) zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zapomogi z tytułu długotrwałej choroby – dokumentem potwierdzającym fakt jej istnienia może być legitymacja inwalidzka, legitymacja lub zaświadczenie o niepełnosprawności bądź zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej... Zdaniem Wnioskodawcy, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania, dokumentem warunkującym to zwolnienie będzie zaświadczenie lekarskie o przewlekłej lub długotrwałej chorobie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy na Spółce Akcyjnej ciążą obowiązki płatnika, jeżeli zapomoga przyznana została przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową pracownikowi Spółki?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2010r. (data wpływu do tut. Biura – 29 marca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki Akcyjnej w związku z przyznaniem przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową zapomogi pracownikowi Spółki – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 29 marca 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)