Zastosowanie się do informacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zastosowanie się do informacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług w odniesieniu między innymi do udzielanych kontrahentom bonusów finansowych, które wypłacane są na rzecz Podatnika po osiągnięciu przez niego określonego poziomu obrotów.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 24.02.2005 r. (bez znaku z datą wpływu 25.02.2005 r.), uzupełnione pismem z dnia 28.04.2005 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług oraz przepisów Ordynacji podatkowej, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w przedmiotowej sprawie za prawidłowe. W dniu 25.02.2005 r. Spółka w tut. Urzędzie złożyła wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego z zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Z pisma tego wynika, iż Podatnik w dniu 21.04.2004 r. złożył w Podkarpackim Urzędzie (...)