Zastaw skarbowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zastaw skarbowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
24
lis

Istota:

Czy zastaw skarbowy ustanowiony w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych zabezpiecza wierzytelności w takim zakresie w jakim zostały one określone w rejestrze zastawów skarbowych. Zatem zastaw skarbowy zabezpiecza odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w takim zakresie w jakim te odsetki zostały objęte zastawem skarbowym poprzez wpis w rejestrze zastawów skarbowych. Jeżeli w rejestrze zastawów nie wskazano, iż zabezpieczeniu podlegają odsetki za zwłokę, to zastaw skarbowy zabezpiecza jedynie należność główną w takim zakresie w jakim została ona określona w rejestrze zastawów skarbowych. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).

Fragment:

(...) ogłoszeniu upadłości. Z art. 81 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), wynika, że po ogłoszeniu upadłości (z pewnymi wyjątkami) nie można obciążyć składników masy upadłości zastawem skarbowym w celu zabezpieczenia wierzytelności, chociażby powstała ona przed ogłoszeniem upadłości. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż pomimo, że w zastawie skarbowym nie wskazano odsetek za zwłokę to ten zastaw skarbowy jest podstawą do zabezpieczenia odsetek do zaległości podatkowych objętych tym zastawem. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej (...)