Zastaw rzeczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zastaw rzeczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Wątpliwości dotyczą:1. obowiązku księgowania po stronie zakupów (tj. w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów) przyjęcia towarów do lombardu pod zastaw pożyczki lub w chwili nie zwrócenia pożyczki przez klienta.2. wysokości kwoty przychodu, którą należy zaksięgować do podatkowej księgi przychodów i rozchodów a) w przypadku zwrotu pożyczki,b) w sytuacji nie zwrócenia pożyczki i sprzedaży rzeczy zastawionej

Fragment:

(...) Jak stanowi art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a §4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług lombardowych, komisu, skupu i sprzedaży. Wątpliwości dotyczą: 1. obowiązku księgowania po stronie zakupów (tj. w kolumnie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy rzeczy pozostawione w lombardzie w formie zastawu i nieodebrane, podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (J. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.04.2005 r., uzupełnione wnioskiem z dnia 23.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia towarów używanych nie odebranych z lombardu jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.04.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W dniu 24.05.2005 r. wpłynął uzupełniony wniosek dotyczący interpretacji podatnika. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...)