Zasada współmierności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasada współmierności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy zgodnie z zasadą współmierności kosztów do przychodów, wynikającej z ustawy o rachunkowości, Spółka ma legalne prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodów, mimo, iż nie jest jeszcze prawowitym właścicielem likwidowanych środków trwałych ?

Fragment:

(...) im przychody. Natomiast z dyspozycji art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, ze zm.) wynika, iż dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Z powołanego przepisu wynika tzw. zasada współmierności. W wypadku przestrzegania zasady współmierności istotne są dwa aspekty, a mianowicie: współmierność czasowa oraz współmierność przedmiotowa. Przejawem współmierności czasowej jest występowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych (art. 39 ustawy o rachunkowości) oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 w / w ustawy). Współmierność przychodów i kosztów musi być też zachowana co do przedmiotu. Przejawem zachowania zasady (...)