Zasada (reguła) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasada (reguła). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
9
mar

Istota:

Czy wystawiane przez Wnioskodawcę faktury w programie są wystawiane prawidłowo w zakresie prawidłowo naliczonej wartości podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.), uzupełnionym w dniach 8 lipca i 9 sierpnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad wystawiania faktur - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług w zakresie zasad wystawiania (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy należy wykazywać w deklaracjach podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2 wszelkie zaszłości dotyczące Spółki z o.o. z przed okresu zakupu udziałów ?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w (...) stwierdza, iż stanowisko Spółki w sprawie nie wykazania w deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2 zaszłości Spółki z tytułu prowadzonej działalności z przed okresu nabycia udziałów Spółki przez Panią (...) - nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik pismem z dnia (...), uzupełnionym w dniu (...), oraz (...) zwrócił się z zapytaniem czy należy wykazywać w deklaracjach podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2 wszelkie zaszłości dotyczące Spółki z przed okresu zakupu udziałów przez Panią (...), (nowy udziałowiec). Z pism wynika, że Pani (...) dnia (...) dokonała zakupu 100% udziałów Spółki z o.o. (...) od Syndyka, który prowadzi postępowanie upadłościowe spółki cywilnej o tej samej nazwie, której wspólnicy posiadali 100% (...)