Zasada memoriałowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasada memoriałowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

W grudniu 2005 r. została przez wspólników spółki jawnej zakupiona nieruchomość, która będzie po przeprowadzeniu remontu i adaptacji pomieszczeń sprzedawana jako apartamenty mieszkalne, każdy z odrębnym aktem notarialnym. Jak zakwalifikować zakup ww. nieruchomości?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 2.12.2005 r., w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu zakwalifikowania zakupu nieruchomości, która po przeprowadzeniu remontu i adaptacji pomieszczeń będzie sprzedawana jako apartamenty mieszkalne, każdy z odrębnym aktem notarialnym, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2, art. 22 ust. 1, ust. 5, art. 24a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe . Wnioskiem z dnia 1.12.2005 r., uzupełnionym wyjaśnieniami z dnia 28.12.2005 r., pan Paweł K. - współwłaściciel spółki jawnej rozliczającej się na zasadach ogólnych i (...)