Zasada kasowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zasada kasowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2004 r. (oraz składki ZUS i Fundusz Pracy naliczone od tych wynagrodzeń) wypłacone w styczniu 2005 r. według znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszty uzyskania przychodu w miesiącu styczniu 2005 r., czy też w grudniu 2004 r.?

Fragment:

(...) Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2004 r. (oraz składki na ZUS i Fundusz Pracy naliczone od tych wynagrodzeń) wypłacone w styczniu 2005 r. według nowej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu styczniu 2005 r., czy też koszt uzyskania przychodu w 2004 r.? Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2004 r., wypłacone pracownikom w styczniu 2005 r. stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu styczniu 2005 r. Na mocy postanowień art. 1 pkt 7 lit. a) tiret czwarte i piąte ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. nr 254, poz. 2533) – w dalszej części niniejszego postanowienia określanej skrótem „ustawa nowelizująca” - nadano nowe brzmienie przepisom art. 16 ust.1 pkt 57 i dodano pkt 57a w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób (...)