Zarządzenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarządzenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług zarządzania częścią portfela Inwestycyjnego aktywów niepublicznych przez firmę outsourcingową.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.05.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.05.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 28.05.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.05.2007 r.) Spółka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług zarządzania częścią portfela Inwestycyjnego aktywów niepublicznych przez firmę outsourcingową. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że (...)