Zarządzanie pośrednie | Interpretacje podatkowe

Zarządzanie pośrednie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarządzanie pośrednie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w sytuacji gdy wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników spełniony jest warunek "zarządzania pośredniego przez nierezydenta z art.5 ust.9b pkt. 7 lit. c ustawy o urzędach i izbach skarbowych.
Według skladającego zapytanie wspomniany artykuł nie ma zastosowania w opisanej sytuacji ze względu na to, że fakt posiadania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełnia przesłanek sprawowania zarządu.
Fragment:
(...) Przedmiotem zapytania Podatnika jest wykładnia przepisu zawartego w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych /Dz. U. Nr 106, poz. 489, ze zm./, zwanej dalej ustawą, która wraz z innymi korespondującymi normami zawartymi w art. 5 ust. 9a i ust. 9b ustawy, określa przesłanki jakimi winien kierować się minister właściwy do spraw finansów publicznych wypełniając delegację ustawową, o której mowa w art. 5 ust. 9c ustawy, tj. określając w drodze rozporządzenia terytorialny zasięg działania oraz siedziby naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych. Stosownie do powołanego art. 5 ust. 9b pkt 7 lit.c ustawy, wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określonego urzędu skarbowego wyłącznie w zakresie niektórych kategorii podatników, może dotyczyć w szczególności „osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.