Zarządzanie pośrednie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zarządzanie pośrednie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy w sytuacji gdy wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników spełniony jest warunek "zarządzania pośredniego przez nierezydenta z art.5 ust.9b pkt. 7 lit. c ustawy o urzędach i izbach skarbowych.
Według skladającego zapytanie wspomniany artykuł nie ma zastosowania w opisanej sytuacji ze względu na to, że fakt posiadania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełnia przesłanek sprawowania zarządu.

Fragment:

(...) Przedmiotem zapytania Podatnika jest wykładnia przepisu zawartego w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych /Dz. U. Nr 106, poz. 489, ze zm./, zwanej dalej ustawą, która wraz z innymi korespondującymi normami zawartymi w art. 5 ust. 9a i ust. 9b ustawy, określa przesłanki jakimi winien kierować się minister właściwy do spraw finansów publicznych wypełniając delegację ustawową, o której mowa w art. 5 ust. 9c ustawy, tj. określając w drodze rozporządzenia terytorialny zasięg działania oraz siedziby naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych. Stosownie do powołanego art. 5 ust. 9b pkt 7 lit.c ustawy, wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określonego urzędu skarbowego wyłącznie w zakresie niektórych kategorii podatników, może dotyczyć w szczególności „osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio (...)