Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy wraz z mężem spełnia wszystkie przesłanki, które umożliwiają jej wybór wspólnego opodatkowania za rok 2004 w sytuacji gdy mąż zlikwidował działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym dnia 01.01.2004 ?

Fragment:

(...) Mąż podatniczki prowadził do dnia 01 stycznia 2004 roku pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochody z tego źródła opodatkowane były zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 144 poz. 930 z późn. zm.). W dniu 05 stycznia 2004 roku wpłynęło do tut. urzędu zeznanie PIT – 28 za rok 2003 męża podatniczki, zgodnie z którym podatnik nie osiągnął żadnego przychodu. W dniu 05 stycznia 2004 roku w tut. urzędzie złożone zostało zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym VAT – Z w którym podatnik oświadczył o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w dniu 01.01.2004 roku. W dniu 05 stycznia 2004 roku wpłynęło do tut. (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy obowiązku składania deklaracji VAT i CIT w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę

Fragment:

(...) „O.” sp. z o.o. zwróciła się w dniu 18.08.2004 r. z pisemnym zapytaniem o zakresie stosowania art. 99 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), jak również przepisu art. 25 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Podatnik przedstawiając stan faktyczny podał, iż „O.” sp. z o.o. z siedzibą w S. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.01.2004 r. Począwszy od zarejestrowania spółka nie osiąga żadnego zysku ani nie ponosi kosztów. W tej sytuacji pojawiła się kwestia obowiązku składania deklaracji na podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Zdaniem wnioskodawcy, skoro przychód ani też obrót nie występują, to nie powstaje też obowiązek płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych ani podatku VAT. W związku z tym nie ma potrzeby składania deklaracji podatkowych VAT i CIT, gdyż byłyby one puste. Brak (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik pyta, czy przepis art. 14 ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną działającą wspólnie z małżonkiem.
Podatnik stwierdza, że między małżonkami nie została zawarta umowa spółki cywilnej i działalność gospodarcza jest prowadzona na zasadach współwłasności małżeńskiej. W celach podatkowych wykorzystywany jest NIP tego małżonka, który będzie nadal kontynuował działalność. Wspólne prowadzenie działalności gospodarczej ma się zakończyć w maju 2004 r.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: 1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; 2) zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Podatnik wyjaśnia, że małżonkowie prowadząc działalność nie są spółką cywilną oraz spółką handlową niemającą osobowości prawnej. Oznacza to, iż przepis art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT nie ma w tym przypadku zastosowania. Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że ten małżonek, na którego dokonano rejestracji jako podatnika podatku VAT, nie zaprzestaje wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Skoro nie następuje zaprzestanie (...)