PB/415-58/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy istnieje obowiązek zgłoszenia w urzędzie skarbowym przerw w prowarzeniu działalnosci gospodarczej?

PB/415-58/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. działalność gospodarcza
  2. zaprzestanie działalności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2004 r. wyjaśnia:

Z przedstawionego w wyżej wymienionym piśmie stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, opodatkowaną na zasadach ogólnych. W latach 2001-2004 wystąpiła przerwa w wykonywaniu działalności. Pytanie Pana dotyczy obowiązku zgłaszania w Urzędzie Skarbowym przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), nie nakładają na podatników obowiązku zgłaszania przerw w wykonywaniu działalności gospodarczej, nie posługują się również pojęciem „zawieszenia działalności gospodarczej". Jedynie podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą zgodnie z art. 34 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz. U. Z 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zm.), zgłosić do właściwego urzędu skarbowego przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.

W związku z powyższym, urzędy skarbowe jedynie w nielicznych przypadkach dotyczących wyłącznie osób opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą dysponować informacjami o czasowej przerwie w prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni.Niemożliwym jest więc wydawanie przez urzędy skarbowe zaświadczeń o zgłoszonej przez podatnika przerwie w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż organy podatkowe takich informacji nie posiadają.

W prawie podatkowym dotyczącym prowadzonej działalności gospodarczej obowiązuje bowiem zasada „samoopodatkowania" co oznacza, że podatnik podatku dochodowego ma obowiązek wykazać podstawę opodatkowania oraz obliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego należny podatek. Brak deklaracji podatkowej czy też wpłaty podatku nie zawsze oznacza, że podatnik zaprzestał prowadzenia działalności czy też ma przerwy w jej wykonywaniu.
Zatem organ podatkowy nie może potwierdzać faktów, które nie są mu znane. Nie może również być mowy o "uznaniu" przez urząd skarbowy zgłoszonej przerwy.

W świetle powyższego, w myśl przepisów ustaw normujących opodatkowanie prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej, nie ma obowiązku zgłaszania w urzędzie skarbowym przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.