I-1/415-18/04/DG | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy mam obowiązek informowania urzędu skarbowego o czasowym zaprzestaniu płacenia składek na ZUS, a tym samym czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności na okres dłuższy niż 30 dni? Nadmieniam, iż prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów.

I-1/415-18/04/DG

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. działalność pozarolnicza
  2. zaprzestanie działalności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 08.12.2004r, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty udziela odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 ze zm.).

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.12.2004r. w sprawie obowiązku informowania organu podatkowego o czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowane są na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty informuje, iż zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi nie ma Pan obowiązku zawiadamiania organu podatkowego o czasowym zaptrzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Jeżeli nie zlikwiduje Pan działalności gospodarczej, ciążą na Panu wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.