Zaprzestanie | Interpretacje podatkowe

Zaprzestanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaprzestanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka ma prawo zrezygnować ze stosowania urządzeń fiskalnych i prowadzić ewidencje sprzedaży na podstawie faktur, które będą wystawiane każdemu pacjentowi?
Fragment:
(...) roku udział obrotów z tyt. tej sprzedaży w obrotach ogółem z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług był wyższy niż 70%. Po przeanalizowaniu przepisów regulujących obowiązek wdrożenia urządzeń fiskalnych Spółka uważa, że może zaprzestać ewidencji sprzedaży przy pomocy urządzeń fiskalnych. Spółka nie będzie zobowiązana do zwrotu odliczonych kwot wydatkowanych na zakup urządzeń fiskalnych, ponieważ zaprzestanie ich używania po upływie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwana dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników (...)
2011
1
lip

Istota:
Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w związku z tym, iż towary objęte spisem z natury zostaną po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przekazane w formie darowizny matce, należy je opodatkować podatkiem od towarów i usług.
Zdaniem Pytającego, w przedmiotowej sprawie nie ma obowiązku opodatkowania podatkiem VAT towarów objętych remanentem likwidacyjnym.
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Podatnik zamierza zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą, a towary objęte remanentem likwidacyjnym przekazać w formie darowizny matce, również prowadzącej działalność gospodarczą. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. W myśl art. 14 ust. 4 ustawy przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zaprzestanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.