Zapis w księdze | Interpretacje podatkowe

Zapis w księdze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zapis w księdze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W której kolumnie księgi podatkowej należy ująć przychody ze sprzedaży nieruchomości zakupionej celem dalszej odsprzedaży.
Fragment:
(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pana .............- przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu księgowania sprzedaży nieruchomości nabytej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej celem dalszej odsprzedaży jest nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 30.05.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...)
2011
1
mar

Istota:
- dotyczy księgowania jedną pozycją na koniec każdego miesiąca w księdze przychodów i rozchodów.
Fragment:
(...) Stosownie do art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w dniu 27.12.2004 r. złożyliście Panowie w tut. Urzędzie zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie księgowania jedną pozycją na koniec każdego miesiąca w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - na podstawie zapisów w rejestrze podatku od czynności cywilnoprawnych kwot dot. skupu surowców wtórnych dokumentowanych umowami kupna-sprzedaży i dowodami wewnętrznymi. Odpowiadając na powyższe zapytanie - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 cyt. wyżej ustawy wyjaśnia co następuje. Regulacja zawarta w § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.) stanowi, iż zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w pozycji zakupy towarów handlowych jest dokument celny SAD czy faktura zagraniczna?W jakiej dacie należy zaksięgować fakturę z importu jeśli wystawiona została w dniu 1 lutego 2004 r., towar przekroczył granicę 3 lutego 2004 r., a odprawa ostateczna odbyła się w dniu 8 lutego 2004 r.?
Fragment:
(...) dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej "fakturami", odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach. Z powyższego wynika, iż zakup towarów powinien być udokumentowany w pierwszej kolejności fakturą, która stanowi podstawowy dowód księgowy. W celu prawidłowego udokumentowania dokonanego zakupu do faktury otrzymanej od zagranicznego kontrahenta można również dołączyć - w formie załącznika - dokument celny SAD. Natomiast zapis w księdze wyłącznie w oparciu o dokument SAD jest możliwy pod warunkiem, że dokument ten spełnia ogólne warunki, którym winny odpowiadać dowody stanowiące podstawę zapisów w księdze, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 cyt. rozporządzenia. Przepis ten stanowi, iż podstawą zapisów w księdze są również inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej: wiarygodne określenie wystawcy lub (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.