Zaniechanie poboru podatku | Interpretacje podatkowe

Zaniechanie poboru podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaniechanie poboru podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W myśl § 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od: świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy; jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy, o której mowa w pkt 1, absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej; ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz w art. 66n ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w pkt 1. Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez programy specjalne należy rozumieć zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy.
2016
13
lut

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W myśl § 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od: świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy; jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy, o której mowa w pkt 1, absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej; ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz w art. 66n ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w pkt 1. Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez programy specjalne należy rozumieć zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy.
2016
13
lut

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W myśl § 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od: świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy; jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy, o której mowa w pkt 1, absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej; ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz w art. 66n ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w pkt 1. Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez programy specjalne należy rozumieć zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy.
2016
13
lut

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W myśl § 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od: świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy; jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy, o której mowa w pkt 1, absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej; ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz w art. 66n ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w pkt 1. Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez programy specjalne należy rozumieć zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy.
2016
13
lut

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W myśl § 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od: świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy; jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy, o której mowa w pkt 1, absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej; ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz w art. 66n ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w pkt 1. Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez programy specjalne należy rozumieć zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy.
2016
13
lut

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W myśl § 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od: świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy; jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy, o której mowa w pkt 1, absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej; ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz w art. 66n ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w pkt 1. Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez programy specjalne należy rozumieć zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy.
2016
13
lut

Istota:
Umorzenie długu.
Fragment:
Czy w stosunku do uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu związanego z umorzeniem jego wierzytelności względem banku, wynikających z umowy kredytu hipotecznego zastosowanie znajdzie zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 766, dalej Rozporządzenie)... Czy gdyby Organ potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, bank musiałby skorygować wystawioną dla niego informację PIT-8C, czy korekta PIT-8C nie byłaby konieczna, a wystarczyłoby gdyby Wnioskodawca nie wykazał kwoty przychodu z tytułu umorzenia w zeznaniu rocznym... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Umorzenie wierzytelności względem banku nie będzie skutkowało powstaniem dla Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, od: umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 (...)
2016
21
sty

Istota:
Możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania otrzymanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.
Fragment:
Jak wskazano powyżej zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 26 maja 2008r. do dnia 31 grudnia 2009r. W konsekwencji do dochodów uzyskanych od dnia 01 stycznia 2010r. ze wsparcia finansowego, przedmiotowe zaniechanie poboru podatku nie ma zastosowania. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2010r., wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Powołany przepis wprowadzony został mocą art. 12 pkt 1 lit. a) tiret piąty ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) z dniem 1 stycznia 2010 r. Konsekwencją wprowadzenia ww. przepisu jest zwolnienie z opodatkowania środków otrzymanych przez uczestnika projektu, a nie zaś zaniechanie poboru podatku od ww. środków. Należy podkreślić, iż „ zwolnienie od podatku ” oraz „ zaniechanie poboru podatku ” to dwie odrębne kategorie ekonomiczne, które jednak łączy ten sam efekt; podatnik w istocie nie płaci należnego podatku.
2011
1
wrz

Istota:
Czy środki otrzymane w grudniu 2009 r. z tych dwóch umów stanowią dla Wnioskodawczyni przychód podatkowy i muszą być wykazane w rozliczeniu rocznym za 2009 r., jaka deklaracja PIT i w której pozycji?
Fragment:
W świetle ww. przepisów wskazane we wniosku środki, w części nieprzeznaczonej na cele inwestycyjne (w tym wsparcie pomostowe), stanowią dochód Wnioskodawczyni, od którego zaniechano poboru podatku. Przy czym, jak wskazano zaniechanie to dotyczy wyłącznie tej części środków, która nie została przeznaczona na cele inwestycyjne. Środki przeznaczone na cele inwestycyjne nie stanowią bowiem, przychodu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem środki otrzymane przez Wnioskodawczynię w grudniu 2009 roku z tytułu zawartych umów na otrzymanie jednorazowej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach ww. projektu, stanowią przychód Zainteresowanej, od którego zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji przychód ten nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wykazaniu w rozliczeniu rocznym za 2009 rok. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Rozstrzygnięcie przedstawionego we wniosku pytania dotyczącego zdarzenia przyszłego, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr ILPB1/415-330/10-3/AMN . Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2011
1
wrz

Istota:
Otrzymane dotacje oraz wsparcie pomostowe na podjęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Kapitał dla przedsiębiorczych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2009 r. były objęte zaniechaniem poboru podatku a od 2010 r. podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 27b ust. 2 ww. ustawy, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Mając na względzie powołane powyżej przepisy stwierdzić należy, że składki zdrowotne które opłacone zostaną przez Panią z przedmiotowego wsparcia pomostowego, nie przekraczające 7,75% podstawy wymiaru tej składki, mogą zostać odliczone od podatku, pod warunkiem, że podstawy wymiaru tej składki nie stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej. Pamiętać przy tym należy, iż zgodnie z art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć odpowiednio do dochodu lub podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 albo art. 30c, kwoty uprzednio odliczone. Jednocześnie nadmienić należy, iż jeżeli Wnioskodawczyni część wskazanych we wniosku środków finansowych otrzymała w 2010 r., środki te (w części nie przeznaczonej na cele inwestycyjne) nie korzystają z zaniechania poboru podatku, lecz stanowią przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, wolny od opodatkowania na podstawie art. 21 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.