Zaliczka w walucie obcej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka w walucie obcej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

1.Czy obowiązek podatkowy powinien być określony w momencie wystawienia przez kontrahenta dokumentu wzywającego do uiszczenia zaliczki, tj. faktury proforma, faktury zaliczkowej, potwierdzenia zamówienia? Czy obowiązek podatkowy powinien być określony w momencie dokonania płatności zaliczki, bez względu na datę wystawienia dokumentu?
2.Czy w związku z tym, że wystawiane przez kontrahentów dokumenty, nie potwierdzają otrzymania zaliczki, lecz stanowią wezwanie do zapłaty obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub z chwilą wystawienia faktury dokumentującej dostawę towarów?
3.Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia kwot wynikających z dokumentów wystawionych przez dostawców towarów – zagranicznych kontrahentów Spółki?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 28.11.2006r.(data wpływu do tut. Urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego tj. art. 20 ust. 5, 6 i 7, art. 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm. ) oraz § 37 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.)Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe w części dotyczącej powstania obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia faktury przez kontrahenta przed dokonaniem wpłaty zaliczki oraz w części dotyczącej przeliczania z tych (...)