Zaliczka na poczet ceny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka na poczet ceny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury zaliczkowej otrzymanej przed rejestracją.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2010 r. (data wpływu 2 grudnia 2010 r.), uzupełnionym w dniach 23 grudnia 2010 r. i 12 stycznia 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej przed rejestracją - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 2 grudnia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 23 grudnia 2010 r. i 12 stycznia 2011 r., o udzielenie (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy koszty związane z budową Instalacji Systemu Przeładunku powinny być rozpoznane jako koszty uzyskania przychodu w momencie uzyskania przychodu z tytułu wykonania Systemu Przeładunku , tj. w momencie wystawienia faktury końcowej po realizacji warunków Płatności nr 8?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 czerwca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 9 sierpnia 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z budową Instalacji Systemu Przeładunku (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2010 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka będzie w sposób prawidłowy wystawiała faktury VAT, w których dokona rozliczenia otrzymanej zaliczki w przedstawionym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym, a tym samym czy w prawidłowy sposób zostanie ustalona kwota podatku VAT należnego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2009r. (data wpływu 04 lutego 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących rozliczenie zaliczki - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04 lutego 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy bez względu na wartość przyjętej wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych – datą powstania przychodu jest dzień wydania towaru.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 11 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy otrzymanie 100% zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów powoduje powstanie przychodu w dacie otrzymania zaliczki, czy dopiero w miesiącu wydania towarów?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu z tytułu otrzymanej zaliczki - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia (...)

2011
1
maj

Istota:

„W dniu 12 stycznia 2007 r. moja jednoosobowa firma wpłaciła ostatnią ratę za zakup lokalu użytkowego, zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży. Z datą 15 stycznia 2007 otrzymałam fakturę VAT końcową uwzględniającą wpłaty zaliczek, które były dokumentowane fakturami VAT, z których został odliczony VAT. W styczniu nastąpiło przekazanie lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w marcu br. Kiedy należy odliczyć podatek naliczony z faktury końcowej wystawionej w styczniu?”

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a par. 1, 3, 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. b, ust. 10 pkt 1, ust. 11, ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika: Pani .......................(do tutejszego urzędu wpłynął w dniu 19.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, postanowił:- uznać stanowisko podatnika, zawarte we wniosku z dnia 19.02.2007r., dotyczące momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury końcowej, dotyczącej nabycia lokalu użytkowego, przed podpisaniem aktu notarialnego, za prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca (...)

2011
1
maj

Istota:

W którym roku podatkowym należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów uiszczoną zaliczkę producentowi środka trwałego (ciągnika siodłowego), który jest przedmiotem leasingu operacyjnego?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz U z 2005r. Nr 8 poz 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Spółki złożonego w dniu 01.02.2007r, uzupełnionego pismami z dnia 19.02.2007r i 19.04.2007r, żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie którego roku podatkowego należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów uiszczoną zaliczkę producentowi środka trwałego ( ciągnika siodłowego ), który jest przedmiotem leasingu operacyjnego?, Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że : stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Spółka przedstawiła we wniosku następujący stan faktyczny: Spółka Akcyjna złożyła w 2006 roku zamówienie na zakup ciągnika siodłowego i naczepy. W dniu 20 lipca 2006r Spółka zapłaciła zaliczkę (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymanie 100% zaliczki za usługę wykonaną w następnym miesiącu powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu wykonania usługi czy otrzymania na nią 100% zaliczki?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8/2005, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 31.01.2007 r. (wpływ do tut. Organu podatkowego 16.02.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 31.01.2007 r. Podatnik zwrócił się do tut. Organu podatkowego z wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik otrzymał 100% zaliczki za usługę wykonaną w następnym miesiącu. Zapytanie Podatnika dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy raty wpłacone na poczet sprzedaży nieruchomości wynikające z umowy przedwstępnej sprzedaży stanowią przychód z działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 23.10.2006 r./ złożonego w tutejszym organie podatkowym w dniu 30.10.2006 r./ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z wniosku z dnia 23.10.2006 r. /złożonego w tutejszym organie podatkowym w dniu 30.10.2006 r./ wynika, że od marca 2006 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w zakresie m.in. projektowania, budowy domów na gruntach należących do spółki oraz sprzedaży wybudowanych w ten sposób domów (razem z gruntami). W dniu 30.06.2006 r. sporządzono (w formie aktu notarialnego) umowę przedwstępną sprzedaży (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik podkreśla, że wniosek dotyczy wyjaśnienia kwestii dotyczącej zasad wykazywania zaliczki WDT w informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów VAT-UE. Podatnik prosi o dokonanie oceny czy takie ujęcie otrzymanej zaliczki przy braku wywozu towaru w kwartalnych sprawozdaniach INTRASTAT jest prawidłowe.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 24.04.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.04.2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23.05.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 29.05.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 24.04.2006 r. za nieprawidłowe. Uzasadnienie Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Otrzymywaną przez siebie zaliczkę ujął w deklaracji VAT-7 za dany miesiąc. Zaliczka ta nie została natomiast ujęta w informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów za dany kwartał ale w kwartale następnym, ponieważ towar (...)