Zaliczka na poczet ceny | Interpretacje podatkowe

Zaliczka na poczet ceny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka na poczet ceny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury zaliczkowej otrzymanej przed rejestracją.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2010 r. (data wpływu 2 grudnia 2010 r.), uzupełnionym w dniach 23 grudnia 2010 r. i 12 stycznia 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej przed rejestracją - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 2 grudnia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 23 grudnia 2010 r. i 12 stycznia 2011 r., o udzielenie (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy koszty związane z budową Instalacji Systemu Przeładunku powinny być rozpoznane jako koszty uzyskania przychodu w momencie uzyskania przychodu z tytułu wykonania Systemu Przeładunku , tj. w momencie wystawienia faktury końcowej po realizacji warunków Płatności nr 8?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 czerwca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 9 sierpnia 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z budową Instalacji Systemu Przeładunku (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2010 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy Spółka będzie w sposób prawidłowy wystawiała faktury VAT, w których dokona rozliczenia otrzymanej zaliczki w przedstawionym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym, a tym samym czy w prawidłowy sposób zostanie ustalona kwota podatku VAT należnego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2009r. (data wpływu 04 lutego 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących rozliczenie zaliczki - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04 lutego 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy bez względu na wartość przyjętej wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych – datą powstania przychodu jest dzień wydania towaru.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 11 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy otrzymanie 100% zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów powoduje powstanie przychodu w dacie otrzymania zaliczki, czy dopiero w miesiącu wydania towarów?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu z tytułu otrzymanej zaliczki - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia (...)
2011
1
cze

Istota:
„W dniu 12 stycznia 2007 r. moja jednoosobowa firma wpłaciła ostatnią ratę za zakup lokalu użytkowego, zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży. Z datą 15 stycznia 2007 otrzymałam fakturę VAT końcową uwzględniającą wpłaty zaliczek, które były dokumentowane fakturami VAT, z których został odliczony VAT. W styczniu nastąpiło przekazanie lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w marcu br. Kiedy należy odliczyć podatek naliczony z faktury końcowej wystawionej w styczniu?”
Fragment:
(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a par. 1, 3, 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. b, ust. 10 pkt 1, ust. 11, ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika: Pani .......................(do tutejszego urzędu wpłynął w dniu 19.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, postanowił:- uznać stanowisko podatnika, zawarte we wniosku z dnia 19.02.2007r., dotyczące momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury końcowej, dotyczącej nabycia lokalu użytkowego, przed podpisaniem aktu notarialnego, za prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca (...)
2011
1
maj

Istota:
W którym roku podatkowym należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów uiszczoną zaliczkę producentowi środka trwałego (ciągnika siodłowego), który jest przedmiotem leasingu operacyjnego?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz U z 2005r. Nr 8 poz 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Spółki złożonego w dniu 01.02.2007r, uzupełnionego pismami z dnia 19.02.2007r i 19.04.2007r, żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie którego roku podatkowego należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów uiszczoną zaliczkę producentowi środka trwałego ( ciągnika siodłowego ), który jest przedmiotem leasingu operacyjnego?, Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że : stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Spółka przedstawiła we wniosku następujący stan faktyczny: Spółka Akcyjna złożyła w 2006 roku zamówienie na zakup ciągnika siodłowego i naczepy. W dniu 20 lipca 2006r Spółka zapłaciła zaliczkę (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy otrzymanie 100% zaliczki za usługę wykonaną w następnym miesiącu powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu wykonania usługi czy otrzymania na nią 100% zaliczki?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8/2005, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 31.01.2007 r. (wpływ do tut. Organu podatkowego 16.02.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 31.01.2007 r. Podatnik zwrócił się do tut. Organu podatkowego z wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik otrzymał 100% zaliczki za usługę wykonaną w następnym miesiącu. Zapytanie Podatnika dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy raty wpłacone na poczet sprzedaży nieruchomości wynikające z umowy przedwstępnej sprzedaży stanowią przychód z działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 23.10.2006 r./ złożonego w tutejszym organie podatkowym w dniu 30.10.2006 r./ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z wniosku z dnia 23.10.2006 r. /złożonego w tutejszym organie podatkowym w dniu 30.10.2006 r./ wynika, że od marca 2006 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w zakresie m.in. projektowania, budowy domów na gruntach należących do spółki oraz sprzedaży wybudowanych w ten sposób domów (razem z gruntami). W dniu 30.06.2006 r. sporządzono (w formie aktu notarialnego) umowę przedwstępną sprzedaży (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatnik podkreśla, że wniosek dotyczy wyjaśnienia kwestii dotyczącej zasad wykazywania zaliczki WDT w informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów VAT-UE. Podatnik prosi o dokonanie oceny czy takie ujęcie otrzymanej zaliczki przy braku wywozu towaru w kwartalnych sprawozdaniach INTRASTAT jest prawidłowe.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 24.04.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.04.2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23.05.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 29.05.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 24.04.2006 r. za nieprawidłowe. Uzasadnienie Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Otrzymywaną przez siebie zaliczkę ujął w deklaracji VAT-7 za dany miesiąc. Zaliczka ta nie została natomiast ujęta w informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów za dany kwartał ale w kwartale następnym, ponieważ towar (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.