Zaliczenie do grupy inwalidzkiej | Interpretacje podatkowe

Zaliczenie do grupy inwalidzkiej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczenie do grupy inwalidzkiej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kwestia odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w ramach ulgi rehabilitacyjnej związanej z niepełnosprawnością narządów ruchu.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu,działając na podstawie art.216 par.1,art.14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 18997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U .z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu pisma z dnia 04 kwietnia 2007 roku,w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia przez Panią wydatków poniesionych w ramach ulgi rehabilitacyjnej, związanej z opłaceniem przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa stwierdza,że stanowisko zajęte przez Panią jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 4 kwietnia 2007 r zwróciła się Pani do tutejszego urzędu skarbowego z zapytaniem czy opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,w kwocie nieprzekraczającej w roku (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy osoba posiadająca orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej o niepełnosprawności może dokonywać odliczeń od podatku dochodowego z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem czynności życiowych ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.03.2006 r., uzupełnionego w dniu 25.04.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie prawa do dokonywania odliczeń z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem czynności życiowych stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy można skorzystać z odliczeń na rehabilitację wydatków poniesionych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci lampy naświetleniowej "Bioptron" oraz aparatu do mierzenia ciśnienia?
Fragment:
(...) Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, prosząc o wyjaśnienie czy może skorzystać z odliczeń na rehabilitację wydatków poniesionych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci lampy naświetleniowej "Bioptron" oraz aparatu do mierzenia ciśnienia. W uzasadnieniu Wnioskodawca podniósł, że w przeszłości uległ wypadkowi i ciężkiemu urazowi kręgosłupa z bezwładnością kończyn dolnych. Z tego tytułu został zaliczony do pierwszej grupy inwalidztwa. Powyższy sprzęt jest niezbędny w rehabilitacji. Z wniosku wynika, że podatnik uważa, iż powinno mu przysługiwać odliczenie za zakup sprzętu do rehabilitacji. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.