Zaliczenie do grupy inwalidzkiej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczenie do grupy inwalidzkiej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Kwestia odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w ramach ulgi rehabilitacyjnej związanej z niepełnosprawnością narządów ruchu.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu,działając na podstawie art.216 par.1,art.14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 18997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U .z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu pisma z dnia 04 kwietnia 2007 roku,w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia przez Panią wydatków poniesionych w ramach ulgi rehabilitacyjnej, związanej z opłaceniem przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa stwierdza,że stanowisko zajęte przez Panią jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 4 kwietnia 2007 r zwróciła się Pani do tutejszego urzędu skarbowego z zapytaniem czy opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,w kwocie nieprzekraczającej w roku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy osoba posiadająca orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej o niepełnosprawności może dokonywać odliczeń od podatku dochodowego z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem czynności życiowych ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.03.2006 r., uzupełnionego w dniu 25.04.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie prawa do dokonywania odliczeń z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem czynności życiowych stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy można skorzystać z odliczeń na rehabilitację wydatków poniesionych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci lampy naświetleniowej "Bioptron" oraz aparatu do mierzenia ciśnienia?

Fragment:

(...) Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, prosząc o wyjaśnienie czy może skorzystać z odliczeń na rehabilitację wydatków poniesionych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci lampy naświetleniowej "Bioptron" oraz aparatu do mierzenia ciśnienia. W uzasadnieniu Wnioskodawca podniósł, że w przeszłości uległ wypadkowi i ciężkiemu urazowi kręgosłupa z bezwładnością kończyn dolnych. Z tego tytułu został zaliczony do pierwszej grupy inwalidztwa. Powyższy sprzęt jest niezbędny w rehabilitacji. Z wniosku wynika, że podatnik uważa, iż powinno mu przysługiwać odliczenie za zakup sprzętu do rehabilitacji. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, (...)