Załączniki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to załączniki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
25
lis

Istota:

Sprzedaż produktów o nazwie kapsułki żelowe z astaksantyną 4 mg oraz miękkie kapsułki żelowe z lecytyną 500 mg, które są dystrybuowane jako suplementy diety, dla których Wnioskodawca wskazał PKWiU 10.89.19.0 opodatkowana jest 8% stawką podatku – na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w związku z poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2011 r. (data wpływu 28 lipca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 października 2011 r. (data wpływu 10 października 2011 r.) oraz pismem z dnia 3 listopada 2011 r. (data wpływu 7 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej stawki podatku VAT do sprzedaży suplementów diety – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy stanowisko Spółki w sprawie nieskładania załącznika SSE-R do zeznania CIT-8 do czasu kiedy Spółka przekroczy limit pomocy publicznej jest prawidłowe?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06 października 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 października 2009 r.), uzupełnionym w dniu 16 listopada 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania załącznika SSE-R do zeznania CIT-8 – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 października 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dostawę ciekłego foforanu amonu można opodatować obniżoną 3% stawką podatku VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60) w odpowiedzi na zapytanie zamieszczone w piśmie z dnia 20.01.2005 r. Znak: NF/GP/873-000-68-29/10/2005 doręczone 21.01.2005 r. potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu UZASADNIENIE Przedmiotem zapytania Strony jest rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej prawidłowości zastosowania obniżonej 3% stawki podatkowej przy sprzedaży ciekłego fosforanu amonu. Podatnik produkuje ciekły fosforanu amonu. Jak wynika z informacji zawartej we wniosku podatnika, ciekły fosforan amonu stosowany jest do nawożenia w rolnictwie. Spółka uważa, że sprzedaż ciekłego fosforanu amonu, który jest nawozem mineralnym zawierającym w swoim składzie azot i fosfor należy opodatkować stawką 3% - co wynika z zapisu pozycji 57 Załącznika nr 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o (...)

2011
1
lut

Istota:

- czy powstał obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości należy zapłacić ten podatek, oraz- na jakim rodzaju formularza podatkowego dotyczącego rozliczenia rocznego należy wykazać uzyskany dochód z odpłatnego zbycia dnia 18 grudnia 2004 roku samochodu osobowego za kwotę 3.500,- złotych, nabytego przez podatniczkę dnia 26 czerwca 2004 roku w formie darowizny od syna - określonej na kwotę 5.000,- złotych, jeżeli odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie w formie darowizny i jakie należy złożyć załączniki do zeznania za rok 2004?

Fragment:

(...) rozliczenia rocznego należy wykazać uzyskany dochód z odpłatnego zbycia dnia 18 grudnia 2004 roku samochodu osobowego za kwotę 3.500,- złotych, nabytego przez Panią dnia 26 czerwca 2004 roku w formie darowizny od syna - określonej na kwotę 5.000,- złotych, jeżeli odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie w formie darowizny i jakie należy złożyć załączniki do zeznania za rok 2004. W piśmie z dnia 14.03.2005 roku, skierowanym do tut. Organu, wyjaśniła Pani, że w 2004 roku, poza ww. dochodem osiągniętym ze sprzedaży rzeczy, osiągnęła Pani również dochód ze stosunku pracy oraz z emerytury, a Pani małżonek, z którym zamierza Pani dokonać wspólnego rozliczenia rocznego za rok 2004, osiągnął dochód z renty inwalidzkiej Ponadto w piśmie tym informuje Pani tut. Organ ,że przedmiotowa darowizna samochodu o wartości (...)