Załączniki | Interpretacje podatkowe

Załączniki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to załączniki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sprzedaż produktów o nazwie kapsułki żelowe z astaksantyną 4 mg oraz miękkie kapsułki żelowe z lecytyną 500 mg, które są dystrybuowane jako suplementy diety, dla których Wnioskodawca wskazał PKWiU 10.89.19.0 opodatkowana jest 8% stawką podatku – na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w związku z poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2011 r. (data wpływu 28 lipca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 października 2011 r. (data wpływu 10 października 2011 r.) oraz pismem z dnia 3 listopada 2011 r. (data wpływu 7 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej stawki podatku VAT do sprzedaży suplementów diety – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony (...)
2011
25
lis

Istota:
Czy stanowisko Spółki w sprawie nieskładania załącznika SSE-R do zeznania CIT-8 do czasu kiedy Spółka przekroczy limit pomocy publicznej jest prawidłowe?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06 października 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 października 2009 r.), uzupełnionym w dniu 16 listopada 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania załącznika SSE-R do zeznania CIT-8 – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 października 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy dostawę ciekłego foforanu amonu można opodatować obniżoną 3% stawką podatku VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60) w odpowiedzi na zapytanie zamieszczone w piśmie z dnia 20.01.2005 r. Znak: NF/GP/873-000-68-29/10/2005 doręczone 21.01.2005 r. potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu UZASADNIENIE Przedmiotem zapytania Strony jest rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej prawidłowości zastosowania obniżonej 3% stawki podatkowej przy sprzedaży ciekłego fosforanu amonu. Podatnik produkuje ciekły fosforanu amonu. Jak wynika z informacji zawartej we wniosku podatnika, ciekły fosforan amonu stosowany jest do nawożenia w rolnictwie. Spółka uważa, że sprzedaż ciekłego fosforanu amonu, który jest nawozem mineralnym zawierającym w swoim składzie azot i fosfor należy opodatkować stawką 3% - co wynika z zapisu pozycji 57 Załącznika nr 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o (...)
2011
1
lut

Istota:
- czy powstał obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości należy zapłacić ten podatek, oraz- na jakim rodzaju formularza podatkowego dotyczącego rozliczenia rocznego należy wykazać uzyskany dochód z odpłatnego zbycia dnia 18 grudnia 2004 roku samochodu osobowego za kwotę 3.500,- złotych, nabytego przez podatniczkę dnia 26 czerwca 2004 roku w formie darowizny od syna - określonej na kwotę 5.000,- złotych, jeżeli odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie w formie darowizny i jakie należy złożyć załączniki do zeznania za rok 2004?
Fragment:
(...) rozliczenia rocznego należy wykazać uzyskany dochód z odpłatnego zbycia dnia 18 grudnia 2004 roku samochodu osobowego za kwotę 3.500,- złotych, nabytego przez Panią dnia 26 czerwca 2004 roku w formie darowizny od syna - określonej na kwotę 5.000,- złotych, jeżeli odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie w formie darowizny i jakie należy złożyć załączniki do zeznania za rok 2004. W piśmie z dnia 14.03.2005 roku, skierowanym do tut. Organu, wyjaśniła Pani, że w 2004 roku, poza ww. dochodem osiągniętym ze sprzedaży rzeczy, osiągnęła Pani również dochód ze stosunku pracy oraz z emerytury, a Pani małżonek, z którym zamierza Pani dokonać wspólnego rozliczenia rocznego za rok 2004, osiągnął dochód z renty inwalidzkiej Ponadto w piśmie tym informuje Pani tut. Organ ,że przedmiotowa darowizna samochodu o wartości (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Załączniki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.