Zakup nawigacji satelitarnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakup nawigacji satelitarnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy faktura na zakup nawigacji satelitarnej za kwotę 1.700,-zł brutto może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty, upusty i inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku - wartość odpowiadająca cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika. Respektując wyżej powołany przepis, do kosztów uzyskania przychodów może Pan zaliczyć wydatek na zakup nawigacji satelitarnej w cenie netto określonej w fakturze. Mając na uwadze powyższe należało postanowić, jak w sentencji niniejszego postanowienia. POUCZENIE: Interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie na podstawie art.14a §4 ustawy - ordynacja podatkowa, prawo do złożenia (...)