Zakres zezwolenia | Interpretacje podatkowe

Zakres zezwolenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakres zezwolenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wspólnik spółki ma prawo pomniejszyć podatek dochodowy należny od dochodu z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym (nieobjętej zezwoleniem na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej) o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą z najniższej podstawy ustalania stawek (odliczenie dotyczy 7,75 % podstawy wymiaru tej składki)?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2006 r. uzupełnionego w dniu 28.04.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej odliczenia od podatku należnego od dochodu z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku podatnika uzyskującego dochody podlegające opodatkowaniu, jak i dochody korzystające ze zwolnienia w podatku dochodowym, postanawia uznać, że stanowisko podatnika jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku . W dniu 17.02.2006 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek pana o (...)
2011
1
kwi

Istota:
Fragment:
(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego przez stronę wynika, iż Spółka prowadzi dwojaki rodzaj działalności tj. działalność objętą Zezwoleniem Nr z dnia 30 lipca 2002 r., z której uzyskany dochód może być zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych oraz działalność gospodarczą wykraczającą poza udzielone zezwolenie. Powyższe zezwolenie zostało wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397 ze zm.), które zostało uchylone dnia 28.10.2004 r. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w dniu wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2251). Jednak w myśl art. 12 ww. rozporządzenia z dnia 14 września 2004 r. zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy jeżeli Spółka nie wystąpi o zmianę zezwolenia, w trybie określonym w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw - to nie będą miały do niej zastosowania przepisy art. 5 ust. 2 ww. ustawy, czy będą miały zastosowanie przepisy art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r.?
Fragment:
(...) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpoznaniu wniosku z dnia 19.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 10.02.2005 r. (data wpływu 11.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania przez Spółkę przepisów art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw ( Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1840). uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 123, poz. 600 ze zm.) była kilkakrotnie nowelizowana. Na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym poszerzenie zakresu działalności gospodarczej o sprzedaż napojów o zawartości 4% alkoholu wyłącza tę działalność z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
(...) Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie usług chałupniczych oraz od grudniu 2003r. również w zakresie handlu detalicznego. Od stycznia 2004r. Podatniczka rozszerzyła prowadzoną działalność handlową o sprzedaż napojów o zawartości 4% alkoholu. Ocena prawna stanu faktycznego: Zasadą wyrażoną w treści art. 9a ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w roku 2004 - jest, że dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowani na zasadach określonych w art. 27 z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku (...)
2011
1
sty

Istota:
Uzupełnić
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 13.04.2004 r. (znak: PUS I/423/45/2004), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia jej treść. Zapytanie spółki zmierza do wyjaśnienia wątpliwości czy dochód z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy dotyczącej produkcji wiązek elektrycznych zaliczanego do pozostałych przychodów operacyjnych jest zwolniony od podatku dochodowego, w sytuacji gdy spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwoleń uzyskanych przed dniem 1.01.2001 r. i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu wydatków inwestycyjnych. W obowiązującym stanie prawnym wskazać należy, że: 1. Jeżeli spółka jest małym lub średnim przedsiębiorcą w (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.