Zakres działalności | Interpretacje podatkowe

Zakres działalności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakres działalności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W ramach inwestycji buduje budynek handlowo-usługowo-mieszkalny, który został przyjęty do ewidencji jako środek trwały. Wnioskodawca planuje wynajmować pomieszczenia, znajdujące się w nowym budynku innym firmom i osobom fizycznym. W związku z tym Wnioskodawca pyta czy przychody z wynajmu pomieszczeń można zakwalifikować jako przychody firmy i opodatkować zgodnie z art. 30c.
Fragment:
(...) dochodowym od osób fizycznych. W ramach inwestycji Wnioskodawca buduje budynek handlowo-usługowo-mieszkalny, który będzie stanowić środek trwały. Wnioskodawca planuje wynajmować pomieszczenia, znajdujące się w nowym budynku innym firmom i osobom fizycznym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przychody z wynajmu pomieszczeń można zakwalifikować jako przychody firmy i opodatkować podatkiem według stałej stawki 19%... Zdaniem Wnioskodawcy, należy poszerzyć zakres działalności gospodarczej o wynajem i dzierżawę. Natomiast przychody z wynajmu należy kwalifikować jako przychody firmy i opodatkować podatkiem według stałej stawki 19%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym i polegających na świadczeniu usług kierowcy jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) W dniu 05 marca 2007r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w sprawie określenie czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym i polegających na świadczeniu usług kierowcy jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – Przedsiębiorstwo Usługowe – figurującą w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy , gdzie przedmiot działalności określono jako: 60.24. A Transport drogowy towarów pojazdami specjalnymi. 60.24. B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi. 63.11. C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy będąc zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku „kierownika działu wyposażenia łazienek” i rozpoczynając działalność gospodarczą w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych mogę opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonując usługi na rzecz pracodawcy?
Fragment:
(...) - bez względu na wysokość przychodu. W art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawodawca zawarł, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Jak wynika z przytoczonych wyżej przepisów, okolicznością wyłączającą możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania jest wykonywanie czynności z zakresu działalności gospodarczej w ramach stosunku pracy. Zatem jeżeli czynności wykonywane w ramach stosunku pracy są odmienne od usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej nie ma podstaw do wyłączenia z ryczałtu . (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy opodatkowania dochodu z najmu jako dochodu z działalności gospodarczej podatkiem liniowym
Fragment:
(...) prawa podatkowego: Ze złożonego przez panią pisma wynika, że prowadzi pani działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego środkami farmaceutycznymi i artykułami sanitarnymi - A. Działalność ta wykonywana jest na parterze budynku stanowiącego pani własność. Lokale na piętrze budynku ma pani zamiar przeznaczyć na wynajem. Z wyjaśnienia złożonego w dniu 8.10.2004 r. wynika, że usługi najmu świadczone będą w ramach działalności gospodarczej; dotychczasowy zakres działalności poszerzy pani o usługi wynajmu. W związku z tym, że na 2004 r. wybrała pani opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), tj. wg stawki 19-procentowej, stawkę tę stosować będzie pani do całości dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, czyli z prowadzenia apteki oraz usług wynajmu. (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.