Zakładowe budynki mieszkalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakładowe budynki mieszkalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Wykup mieszkań z nadleśnictwa po preferencyjnej cenie.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2009 r. (data wpływu 4 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nabycia mieszkania na preferencyjnych zasadach – jest: prawidłowe w kwestii pojęcia ceny rynkowej, nieprawidłowe w kwestii opodatkowania dochodu między ceną rynkową a ceną zakupu mieszkania. UZASADNIENIE W dniu 4 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów (...)

2011
1
kwi

Istota:

Stawka podatku VAT dla robót budowlanych w zakładowym budynku mieszkalnym.

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.14a § 1-5 i art. 14b w trybie art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) - stwierdzam., że przedstawione we wniosku z 25.04.2006r. stanowisko, iż prace modernizacyjne i wykończeniowe mieszkania w budynku mieszkalnym podlegają opodatkowaniu stawką VAT 7% - jest prawidłowe . U z a s a d n i e n i e W dniu 11 maja 2006r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. W niniejszym postanowieniu dokonano oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy dotyczącego zagadnienia opodatkowania podatkiem VAT prac modernizacyjnych i wykończeniowych mieszkania w budynku mieszkalnym. Wnioskodawca poinformował, że planuje wykonać prace polegające na modernizacji i (...)