Zakładowe budynki mieszkalne | Interpretacje podatkowe

Zakładowe budynki mieszkalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakładowe budynki mieszkalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wykup mieszkań z nadleśnictwa po preferencyjnej cenie.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2009 r. (data wpływu 4 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nabycia mieszkania na preferencyjnych zasadach – jest: prawidłowe w kwestii pojęcia ceny rynkowej, nieprawidłowe w kwestii opodatkowania dochodu między ceną rynkową a ceną zakupu mieszkania. UZASADNIENIE W dniu 4 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów (...)
2011
1
lip

Istota:
Stawka podatku VAT dla robót budowlanych w zakładowym budynku mieszkalnym.
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.14a § 1-5 i art. 14b w trybie art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) - stwierdzam., że przedstawione we wniosku z 25.04.2006r. stanowisko, iż prace modernizacyjne i wykończeniowe mieszkania w budynku mieszkalnym podlegają opodatkowaniu stawką VAT 7% - jest prawidłowe . U z a s a d n i e n i e W dniu 11 maja 2006r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. W niniejszym postanowieniu dokonano oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy dotyczącego zagadnienia opodatkowania podatkiem VAT prac modernizacyjnych i wykończeniowych mieszkania w budynku mieszkalnym. Wnioskodawca poinformował, że planuje wykonać prace polegające na modernizacji i (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.