Zakład ubezpieczeniowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakład ubezpieczeniowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

W sprawie odliczenia od dochodu składki płaconej na indywidualne ubezpieczenie emerytalne w T.U.Z.”...”.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 27 stycznia 2004 r., Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uprzejmie informuje. Powyższym pismem zwrócił się Pan o udzielenie informacji w sprawie odliczenia od dochodu składki płaconej na indywidualne ubezpieczenie emerytalne w T.U.Z.”...”. Zdaniem Pana można dokonywać takiego odliczenia od dochodu. Zgodnie z treścią art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28 - 30 stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 i 8 -1 2 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot: składek, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych: zapłaconych bezpośrednio na własne ubezpieczenia (...)