IPTPP4/443-760/14-5/BM | Interpretacja indywidualna

Czy Gmina zachowa prawo do odliczonego podatku naliczonego od infrastruktury nieodpłatnie przekazanej do zakładu budżetowego, czy nieodpłatne przekazania infrastruktury do zakładu budżetowego podlega opodatkowaniu.
IPTPP4/443-760/14-5/BMinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. infrastruktura
 3. opodatkowanie
 4. prawo do odliczenia
 5. przekazanie nieodpłatne
 6. zakład budżetowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Delegacja ustawowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • zachowania prawa do odzyskanego już podatku VAT od wybudowanej infrastruktury po nieodpłatnym przekazaniu jej do zakładu budżetowego – jest nieprawidłowe.
 • braku opodatkowania czynności bezpłatnego przekazania infrastruktury do zakładu budżetowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zachowania prawa do odzyskanego podatku VAT od wybudowanej infrastruktury po nieodpłatnym przekazaniu jej do zakładu budżetowego,
 • prawa do odzyskania podatku VAT od będącej w trakcie realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnej, która po zakończeniu będzie przekazana nieodpłatnie do zakładu budżetowego,
 • braku opodatkowania czynności bezpłatnego przekazania infrastruktury do zakładu budżetowego.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 grudnia 2014 (data wpływu 16 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W latach 2009-2014 Gmina realizowała i obecnie realizuje szereg projektów, polegających na budowie gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Inwestycje te były finansowane ze środków własnych Gminy oraz ze środków zewnętrznych, przyznawanych w ramach programów pomocowych. W żadnym przypadku podatek VAT nie był kosztem kwalifikowalnym.

Gmina prowadzi sprzedaż opodatkowaną związaną z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków komunalnych dla mieszkańców gminy. Wobec powyższego od wymienionych inwestycji Gmina odzyskiwała w całości podatek VAT.

W celu realizacji zadań - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Gmina może wykonywać swoje zadania w szczególności poprzez jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy i instytucje kultury, które są tworzone w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy regulujące zasady działania.

Obecnie w Gminie funkcjonują jednostki budżetowe i instytucje kultury, powołane do realizacji zadań Gminy.

Zamiarem Gminy jest utworzenie zakładu budżetowego i przekazanie wybudowanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zakład budżetowy będzie realizował zadanie gminy polegające na dostarczaniu wody i odbiorze ścieków komunalnych, który zostanie zarejestrowany dla celów VAT jako odrębny niż Gmina, podatnik VAT. Będzie posiadał własny numer NIP i będzie rozliczał VAT samodzielnie z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków komunalnych.

Powołanie zakładu przyczyni się do usprawnienia i polepszenia sposobu wykonywania zadań należących do kategorii zadań własnych Gminy, wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym.

W uzupełnieniu wniosku Gmina wskazała, że:

Zakresem pytania nr 1 i nr 2 objęte są następujące inwestycje :

 1. Przepompownia w miejscowości K.: data zakończenia budowy 30.09.2010; data oddania do użytkowania 30.09.2010, inwestycja realizowana w okresie od 29.06.2010 do 30.09.2010, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ... zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 2. Stacja uzdatniania wody w miejscowości Z.: data zakończenia budowy 01.12.2010; data oddania do użytkowania 23.12.2010, inwestycja realizowana w okresie od 25.03.2010 do 01.12.2010, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji .... zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 3. Sieć wodociągowa w miejscowości Z.: data zakończenia budowy 24.10.2011; data oddania do użytkowania 04.11.2011, inwestycja realizowana w okresie od 07.10.2011 do 24.10.2011, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ....zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 4. Sieć wodociągowa w miejscowości K.: data zakończenia budowy 22.04.2011; data oddania do użytkowania 10.08.2011, inwestycja realizowana w okresie od 05.04.2011 do 22.04.2011, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ... zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 5. Sieć kanalizacyjna w miejscowości B.: data zakończenia budowy 29.10.2010; data oddania do użytkowania 17.11.2011, inwestycja realizowana w okresie od 08.02.2010 do 29.10.2010, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ... zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 6. Sieć kanalizacyjna w miejscowości G.: data zakończenia budowy 29.10.2010; data oddania do użytkowania 17.11.2011, inwestycja realizowana w okresie od 08.02.2010 do 29.10.2010, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ...zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 7. Sieć kanalizacyjna w miejscowości W. K.: data zakończenia budowy 28.10.2010; data oddania do użytkowania 17.11.2011, inwestycja realizowana w okresie od 08.02.2010 do 29.10.2010, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ... zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 8. Sieć kanalizacyjna w miejscowości K.: data zakończenia budowy 28.10.2010; data oddania do użytkowania 17.11.2011, inwestycja realizowana w okresie od 08.02.2010 do 29.10.2010, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ... zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 9. Sieć wodociągowa w miejscowości B.: data zakończenia budowy 30.08.2012; data oddania do użytkowania 19.09.2012, inwestycja realizowana w okresie od 06.07.2012 do 30.08.2012, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ....zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 10. Sieć kanalizacyjna w miejscowości B.: data zakończenia budowy 18.07.2012; data oddania do użytkowania 19.09.2012, inwestycja realizowana w okresie od 08.06.2012 do 18.07.2012, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ... zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 11. Przepompownia ścieków w miejscowości P.: data zakończenia budowy 31.10.2012; data oddania do użytkowania 19.12.2012, inwestycja realizowana w okresie od 20.06.2012 do 31.10.2012, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ....zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 12. Sieć kanalizacyjna w miejscowości B.: data zakończenia budowy 31.10.2012; data oddania do użytkowania 11.09.2012, inwestycja realizowana w okresie od 06.08.2012 do 31.08.2012, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ... zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 13. Sieć kanalizacyjna w miejscowości P.G.: data zakończenia budowy 29.11.2012; data oddania do użytkowania 02.01.2013, inwestycja realizowana w okresie od 09.07.2012 do 29.11.2012, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ....zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 14. Sieć kanalizacyjna w miejscowości K.: data zakończenia budowy 29.11.2012; data oddania do użytkowania 02.01.2013, inwestycja realizowana w okresie od 09.07.2012 do 29.11.2012, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ...zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 15. Sieć kanalizacyjna w miejscowości M.: data zakończenia budowy 29.11.2013; data oddania do użytkowania 12.12.2013, inwestycja realizowana w okresie od 21.01.2013 do 29.11.2013, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ....zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 16. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach: K. P., K. P., J., J. W.: data zakończenia budowy 29.11.2013; data oddania do użytkowania 14.04.2014, inwestycja realizowana w okresie od 16.10.2012 do 29.11.2013, inwestycja jest zaliczona do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa środka trwałego przekracza 15 000 zł, inwestycja stanowi budowlę, jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycja pozostanie własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest/będzie Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, koszt inwestycji ...zł, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że planuje powołać zakład budżetowy z dniem 1 lipca 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku jako nr 1 i nr 3).
 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Gmina zachowa prawo do odzyskanego już podatku VAT od wybudowanej infrastruktury po nieodpłatnym przekazaniu jej do zakładu budżetowego, który będzie ją wykorzystywał do sprzedaży opodatkowanej...
 2. Czy przedmiotowa czynność bezpłatnego przekazania do użytkowania do zakładu budżetowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina zachowa prawo do już odliczonego podatku od towarów i usług i będzie mogła go odzyskać od będącej w trakcie realizacji inwestycji, a nieodpłatne przekazanie nie będzie czynnością opodatkowaną.

Przekazana infrastruktura będzie nadal własnością Gminy, a samorządowy zakład budżetowy będzie jedynie wykonywał czynności na rzecz mieszkańców gminy w jej „zastępstwie”.

Przedmiotem działania zakładu będzie realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest stałe zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie sprzedaży wody, odbioru ścieków komunalnych i obsługi oczyszczalni ścieków.

Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, działając na podstawie statutu oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy. Kierownik zakładu jest zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy, który sprawuje bezpośredni nadzór nad zakładem.

Przekazana infrastruktura będzie w całości wykorzystywana do sprzedaży opodatkowanej, a Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych, wówczas gdy celem tych zakupów jest prowadzenie opodatkowanej działalności przez gminną jednostkę organizacyjną (samorządowy zakład budżetowy), mienie nabyte bądź wytworzone przez Gminę Jest zaś przekazywane do jej jednostki organizacyjnej w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe – w zakresie zachowania prawa do odzyskanego już podatku VAT od wybudowanej infrastruktury po nieodpłatnym przekazaniu jej do zakładu budżetowego ,
 • prawidłowe - w zakresie braku opodatkowania czynności bezpłatnego przekazania infrastruktury do zakładu budżetowego.

Na wstępie wskazać należy, iż w niniejszej interpretacji tut. Organ w pierwszej kolejności udzielił odpowiedzi na pytanie nr 2, a w następnej kolejności na pytanie nr 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Wskazać należy, że Gmina w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie zakładu lub jednostki budżetowej.

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo – prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

W podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Wyrazem ścisłej zależności między uprawnionym odliczeniem podatku naliczonego, a wykonywaniem czynności opodatkowanych są regulacje zawarte w art. 90 oraz art. 91 ustawy, które w sposób technicznoprawny uzupełniają generalną zasadę wyrażoną w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

W myśl art. 91 ust. 2 ustawy w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W myśl art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

 1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
 2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Z kolei art. 91 ust. 7 ustawy stanowi, że przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

W przypadku natomiast towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty (art. 91 ust. 7a ustawy).

Zgodnie z art. 91 ust. 7b ustawy, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy – art. 91 ust. 7c ustawy.

Ponadto, w myśl art. 91 ust. 7d ustawy, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania – art. 91 ust. 8 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, iż Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W latach 2009-2014 Gmina realizowała i obecnie realizuje szereg projektów, polegających na budowie gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Inwestycje te były finansowane ze środków własnych Gminy oraz ze środków zewnętrznych, przyznawanych w ramach programów pomocowych. W żadnym przypadku podatek VAT nie był kosztem kwalifikowalnym. Gmina prowadzi sprzedaż opodatkowaną związaną z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków komunalnych dla mieszkańców gminy. Wobec powyższego od wymienionych inwestycji Gmina odzyskiwała w całości podatek VAT. W celu realizacji zadań - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zamiarem Gminy jest utworzenie zakładu budżetowego i przekazanie wybudowanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zakład budżetowy będzie realizował zadanie gminy polegające na dostarczaniu wody i odbiorze ścieków komunalnych, który zostanie zarejestrowany dla celów VAT jako odrębny niż Gmina, podatnik VAT. Będzie posiadał własny numer NIP i będzie rozliczał VAT samodzielnie z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków komunalnych. Powołanie zakładu przyczyni się do usprawnienia i polepszenia sposobu wykonywania zadań należących do kategorii zadań własnych Gminy, wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym. W opisie sprawy Gmina szczegółowo przedstawiła inwestycje objęte zakresem pytania. Wnioskodawca wskazał ponadto, że planuje powołać zakład budżetowy z dniem 1 lipca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, iż poszczególne inwestycje są zaliczone do środków trwałych podlegających amortyzacji, wartość początkowa poszczególnych środków trwałych przekracza 15 000 zł, poszczególne inwestycje stanowią budowle, do czasu przekazania zakładowi budżetowemu poszczególne inwestycje są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po oddaniu do użytkowania zakładowi budżetowemu inwestycje pozostaną własnością Gminy, nabywcą faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę inwestycji jest Gmina, inwestycja zostanie przekazana w nieodpłatny trwały zarząd, Gmina dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków na budowę poszczególnych inwestycji, przekazanie inwestycji zakładowi budżetowemu nie nastąpi bezpośrednio po oddaniu ich do użytkowania.

Odnośnie planowanego nieodpłatnego przekazania przedmiotowej infrastruktury do zakładu budżetowego, należy wskazać, iż infrastruktura wodno-kanalizacyjna po jej nieodpłatnym przekazaniu do używania na rzecz zakładu budżetowego nie będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze bowiem uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, iż po nieodpłatnym przekazania efektów realizowanej inwestycji na rzecz Zakładu, Gmina nie będzie używała ich do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i tym samym w powyższym zakresie Wnioskodawca nie będzie działał jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. W konsekwencji powyższa czynność będzie wyłączona całkowicie z systemu podatku VAT.

Jednocześnie należy podkreślić, iż jak wynika z okoliczności sprawy, zakład (gminny zakład budżetowy) będzie odrębnie od Gminy zarejestrowany na potrzeby VAT.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że utworzony przez Gminę zakład budżetowy, który będzie wykonywał zadania z zakresu usług dostawy wody i odbioru ścieków, będzie spełniał definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy i będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.

Na odrębność podatkową Gminy i zakładu, który będzie zakładem budżetowym, odpowiedzialnym za prowadzenie spraw w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, w ocenie Organu wskazują wyraźnie również przepisy ustawy o finansach publicznych.

W tym względzie należy zwrócić uwagę na to, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w art. 9 stanowi, że samorządowe zakłady budżetowe tworzą obok jednostek samorządu terytorialnego (i innych podmiotów) sektor finansów publicznych.

Zgodnie z art. 14 ww. ustawy, zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

 1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
 2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 4. lokalnego transportu zbiorowego;
 5. targowisk i hal targowych;
 6. zieleni gminnej i zadrzewień;
 7. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
  7a. pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 1. utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania;
 2. cmentarzy

- mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.

Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy, samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

 1. dotacje przedmiotowe;
 2. dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
 3. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 4 ustawy, w zakresie określonym w odrębnych ustawach samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową.

Samorządowy zakład budżetowy, tworzony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, przez wydzielenie z majątku tej jednostki i przekazanie temuż zakładowi do użytkowania, wyposażenie w środki obrotowe oraz składniki majątkowe, jest formą organizacyjno-prawną sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania własne tworzącej go jednostki z zakresu gospodarki komunalnej, a koszty działalności pokrywa – co do zasady – z przychodów własnych, z możliwością wspierania dotacjami z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zatem jednostka organizacyjna, jaką jest zakład budżetowy, dysponuje przypisanymi ustawowo atrybutami finansowej i administracyjnej samodzielności. W ocenie Organu powyższe regulacje sprawiają, że Zakład funkcjonuje w stanie oddzielenia od Gminy, ma on podmiotowość podatkową VAT odrębną od jednostki samorządu terytorialnego, która ten Zakład utworzyła.

Należy zwrócić także uwagę na treść przepisów Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Mianowicie zgodnie z art. 9 Dyrektywy, podatnikiem jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. Powyższe przepisy wskazują, że niezależnie od częstotliwości wykonania danej czynności, czynność ta podlega opodatkowaniu jeśli podmiot wykorzystuje w sposób ciągły w celach zarobkowych swój majątek.

Wobec powyższego, za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W tym zakresie wskazać należy na orzeczenie TSUE z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie C-204/13, w którym TSUE stwierdził m.in.: „Tak więc, jak już orzekł Trybunał, aby można było przyznać podatnikowi prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT i określić zakres tego prawa, zasadniczo konieczne jest istnienie bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a jedną lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia (zob. wyrok z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C 104/12 Becker, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo). Tymczasem należy stwierdzić, że w sporze rozstrzygniętym w ww. wyroku w sprawie Polski Trawertyn transakcja objęta podatkiem należnym przeprowadzona przez dwóch przyszłych wspólników, czyli wniesienie nieruchomości do spółki z tytułu wydatków inwestycyjnych do celów działalności gospodarczej tej spółki, objęta była niewątpliwie zakresem stosowania podatku VAT, ale stanowiła transakcję zwolnioną z tego podatku. Natomiast w sprawie rozpatrywanej w postępowaniu głównym transakcja objęta podatkiem należnym nie jest objęta zakresem stosowania podatku VAT, ponieważ nieodpłatne udostępnienie klienteli nowej spółce nie może być uznane za „działalność gospodarczą” w rozumieniu szóstej dyrektywy. Wspomniane udostępnienie klienteli nowej spółce jest bowiem „nieodpłatne” i w związku z tym nie jest objęte ani zakresem stosowania art. 2 ust. 1 szóstej dyrektywy, który dotyczy wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług dokonywanych odpłatnie, ani zakresem stosowania art. 4 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy, który dotyczy wyłącznie wykorzystywania własności dóbr materialnych lub niematerialnych celem stałego osiągania zysku.” (pkt 34-36 wyroku).

Należy zatem stwierdzić, iż zakupy towarów i usług związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie przedmiotowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, po jej nieodpłatnym przekazaniu zakładowi budżetowemu, będą pozostawały bez związku z czynnościami implikującymi po stronie Gminy podatek należny. Będą służyły one czynnościom opodatkowanym po stronie zakładu (odrębnego od Gminy podatnika VAT), któremu Wnioskodawca nieodpłatnie przekaże do używania efekty inwestycji. Bowiem, jak wynika z treści wniosku, to nie Gmina, lecz zakład świadcząc usługi dostarczania wody i odbioru ścieków będzie dokonywał sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, czyli będzie odprowadzał z tego tytułu podatek należny.

Biorąc pod uwagę uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, iż w przypadku planowanego nieodpłatnego przekazania wybudowanej infrastruktury na rzecz zakładu budżetowego, Gmina nie będzie używać ich do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i tym samym w powyższym zakresie Wnioskodawca nie będzie działać jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. W konsekwencji powyższa czynność będzie wyłączona całkowicie z systemu podatku VAT.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż nieodpłatne udostępnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz zakładu budżetowego nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2 (oznaczone we wniosku jako nr 3) należało uznać za prawidłowe.

Z wniosku wynika, iż po oddaniu do użytkowania opisanej we wniosku infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gmina wykorzystywała/wykorzystuje ją do czynności opodatkowanych tj. świadczenia usług dostarczania wody i odbioru ścieków komunalnych dla mieszkańców Gminy. Od wymienionych inwestycji odzyskiwała w całości podatek VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy zachowa prawo do odzyskanego już podatku VAT od wybudowanej infrastruktury po nieodpłatnym przekazaniu jej do zakładu budżetowego, który będzie ją wykorzystywał do sprzedaży opodatkowanej.

Analiza powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że w przypadku zmiany przeznaczenia środka trwałego, tj. zarówno w sytuacji gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, jak również w sytuacji, gdy nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku.

Jak stwierdzono wyżej, planowane nieodpłatne przekazanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do zakładu budżetowego będzie wyłączone całkowicie z systemu podatku VAT. Zatem zmianie ulegnie prawo do odliczenia podatku naliczonego, tym samym, Wnioskodawca będzie zobowiązany dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego na podstawie powołanych wyżej przepisów art. 91 ustawy w deklaracji podatkowej składanej za okres w którym wystąpi zmiana przeznaczenia ww. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W myśl tych przepisów Wnioskodawca będzie obowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego w wysokości 1/10 kwoty odliczonego podatku naliczonego związanego z przedmiotową infrastrukturą wodno-kanalizacyjną za każdy rok, w którym ww. infrastruktura będzie wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, do upływu 10-letniego okresu korekty.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1, zgodnie z którym Gmina zachowa prawo do już odliczonego podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ zauważa, iż Wnioskodawca dokonał wpłaty z tytułu wniesienia opłaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w łącznej kwocie 120 zł, a niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie dwóch zdarzeń, natomiast w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 2 wydano postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, zatem na podstawie art. 14f Ordynacji podatkowej opłata w kwocie 40 zł, zostanie zwrócona na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany w części F, w poz. 67 wniosku ORD-IN z dnia 9 października 2014 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.