Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle uregulowań art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychód uzyskiwany przez Pana z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w uznaje stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 24.01.2007r (data wpływu do tutejszego Urzędu 26.01.2007r.) wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 26.01.2007r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Jako przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta świadczy Pan na mocy umowy z dnia 29.12.2006r. usługi polegające na kierowaniu pojazdami firmy zlecającej oraz wykonywaniu czynności z tym związanych (stanowi tak pkt 1 § 2 dołączonej do wniosku kserokopii umowy zawartej z Sp. z o. o. w W-wie). Do obowiązków Pana należy m. (...)

2011
1
maj

Istota:

„Czy w świetle uregulowań art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychód uzyskiwany przez Pana z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?”

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 08.02.2007r (data wpływu do tutejszego Urzędu 12.02.2007r.) wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 12.02.2007r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Jako przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta świadczy Pan na mocy umowy z dnia 29.12.2006r. usługi polegające na kierowaniu pojazdami firmy zlecającej oraz wykonywaniu czynności z tym związanych (stanowi tak pkt 1 § 2 dołączonej do wniosku kserokopii umowy zawartej z P Sp. z o. o. w Warszawie). Do obowiązków Pana należy (...)