Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle uregulowań art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychód uzyskiwany przez Pana z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w uznaje stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 24.01.2007r (data wpływu do tutejszego Urzędu 26.01.2007r.) wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 26.01.2007r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Jako przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta świadczy Pan na mocy umowy z dnia 29.12.2006r. usługi polegające na kierowaniu pojazdami firmy zlecającej oraz wykonywaniu czynności z tym związanych (stanowi tak pkt 1 § 2 dołączonej do wniosku kserokopii umowy zawartej z Sp. z o. o. w W-wie). Do obowiązków Pana należy m. (...)
2011
1
maj

Istota:
„Czy w świetle uregulowań art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychód uzyskiwany przez Pana z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?”
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 08.02.2007r (data wpływu do tutejszego Urzędu 12.02.2007r.) wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 12.02.2007r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Jako przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta świadczy Pan na mocy umowy z dnia 29.12.2006r. usługi polegające na kierowaniu pojazdami firmy zlecającej oraz wykonywaniu czynności z tym związanych (stanowi tak pkt 1 § 2 dołączonej do wniosku kserokopii umowy zawartej z P Sp. z o. o. w Warszawie). Do obowiązków Pana należy (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.