Zagraniczne osoby prawne | Interpretacje podatkowe

Zagraniczne osoby prawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zagraniczne osoby prawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym dochody osiągnięte przez holenderską spółkę z ty-tułu udziału w zyskach osoby prawnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Spółka z o.o. zamierza po 1 maja 2004r. wypłacić swojemu udziałowcowi (zagranicznej osobie prawnej z siedzibą w Holandii) zysk wypracowany za rok obrotowy 2003 w formie dywidendy. Zagraniczna osoba prawna, mająca siedzibę w Holandii, posiada nieprzerwanie od dnia kwietnia 2001r. 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki, a ponadto – zgodnie z certyfikatem rezydencji podatkowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Holandii. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., nr 54, poz. 654 ze zm.) obowiązującą od dnia 1 maja 2004r 1.Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się w wysokości 19 % uzyskanego przychodu. Podatek dochodowy od (...)
2011
1
lut

Istota:
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2005 r. który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 10.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej właściwości miejscowej oraz stawki podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu uzyskiwanego na terytorium Polski przez zagraniczną osobę prawną jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10.01.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 16.02.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.