Zadania inwestycyjne | Interpretacje podatkowe

Zadania inwestycyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zadania inwestycyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odzyskanie podatku VAT.
Fragment:
(...) określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia. Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy kościele zabytkowym”. Ponadto, tut. Organ informuje, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą (...)
2011
30
gru

Istota:
Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT poniesiony w związku z realizacją operacji pn.: „Na dobry początek” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2010 r. (data wpływu 20 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pn.: „Na dobry początek” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy Stowarzyszenie jako bierny podatnik VAT będzie mogło starać się o zwrot podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów w ramach poddziałania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2011 r. (data wpływu 7 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów w ramach poddziałania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o (...)
2011
1
paź

Istota:
Odliczenie podatku naliczonego związanego z nakładami inwestycyjnymi przy świadczeniu usług dentystycznych
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2009r. (data wpływu 5 sierpnia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego związanego z nakładami inwestycyjnymi przy świadczeniu usług dentystycznych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 sierpnia 2009r. wpłynął ww. wniosek z dnia 4 sierpnia 2009r., uzupełniony pismem z dnia 23 października 2009r. o (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego od realizowanego zadania?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2010 r. (data wpływu 22 stycznia 2010 r.) uzupełnionym pismami z dnia 7 kwietnia 2010 r. (data wpływu 12 kwietnia 2010 r.) oraz z dnia 14 kwietnia 2010 r. (data wpływu 15 kwietnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanych zadań w ramach działania 4.31 funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 stycznia (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy w przypadku realizacji operacji w ramach działania 4.31 – funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, Wnioskodawca może uzyskać zwrot podatku od towarów i usług naliczony przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do realizacji tej operacji?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Lokalnej Grupy Działania, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2010 r. (data wpływu 16 sierpnia 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 października 2010 r. (data wpływu 5 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług przy realizacji działania 4.31 – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Zakup śmigłowca dla X służący wsparciu technicznemu zarządzania kryzysowego”?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2009 r. (data wpływu: 2 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „Zakup śmigłowca dla x służący wsparciu technicznemu zarządzania kryzysowego” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury”, Wnioskodawca ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) - t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). Realizacja tego zadania, jako zadania własnego Gminy, wynika również z ustawy o samorządzie gminnym - art. 7 ust. 1 pkt 9. Instytucja kultury, jaką jest Miejski Dom Kultury, prowadzi swoją działalność w budynku komunalnym, za który Gmina nie pobiera żadnych opłat. Interpretacja indywidualna ma stanowić załącznik do wniosku składanego do Urzędu Marszałkowskiego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury”, Wnioskodawca ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle obowiązującego prawa nie ma on możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, gdyż budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej nie ma żadnego związku z realizacją usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jest to zadanie własne Gminy wynikające z zapisów (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy organizacja pożytku publicznego, jako beneficjent funduszy unijnych, może w oparciu o przepisy krajowe w jakikolwiek sposób odzyskać poniesiony podatek VAT?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2009 r. (data wpływu 22 października 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 grudnia 2009 r. (data wpływu 4 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa ośrodka rekreacji i wypoczynku (…)” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy w związku z realizacją przez Gminę projektu pn. „Rewitalizacja kwartału (...)”, czynność finansowania udziału własnego przez Wspólnoty Mieszkaniowe w wysokości wartości materiału użytego do wykonania zadania inwestycyjnego dotyczącego Wspólnot Mieszkaniowych, będzie stanowiła czynność opodatkowaną i inwestor Gmina będzie miał obowiązek dokumentowania przepływu środków fakturami VAT, a tym samym będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego od podatku należnego?
Fragment:
(...) świadczenia Wnioskodawcy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. A zatem z uwagi na to, iż roboty inwestycyjne zostaną wykonane w części na majątku Gminy, a w części na majątku Wspólnot Mieszkaniowych, które będą uczestniczyły w ich finansowaniu, nie można mówić o nieodpłatnym świadczeniu usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca pełni rolę inwestora zadania inwestycyjnego i zapłaci wykonawcy za całość wykonanego i odebranego zadania inwestycyjnego, roboty związane z realizacją zadań w ramach ww. projektu będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez wykonawców na Wnioskodawcę - dotyczy to również sytuacji, gdy roboty inwestycyjne realizowane będą bezpośrednio na majątku Wspólnot Mieszkaniowych - to biorąc pod uwagę cyt. przepisy uznać należy, iż Wnioskodawca będzie działał w przedmiotowej sprawie w imieniu własnym lecz na rachunek innego podmiotu, tj. Wspólnot Mieszkaniowych. A zatem koszty (...)
2011
1
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.