Zachowanie terminu | Interpretacje podatkowe

Zachowanie terminu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zachowanie terminu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy nadanie korespondencji przed upływem terminu w placówce operatora InPost powoduje, że termin uważa się za zachowany w sprawach podatkowych?
Fragment:
(...) W przedmiotowym wniosku podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego zwrócił się z zapytaniem czy wysyłka korespondencji za pośrednictwem operatora InPost powoduje dotrzymanie terminu w sprawach podatkowych na podobnej zasadzie jak wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zdaniem podatnika zgodnie z art. 12 § 6 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa nadanie pisma lub deklaracji w placówce In Post powoduje zachowanie terminu. Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonując oceny prawnej przedstawionego przez Wnioskodawcę stanowiska stwierdza co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 12 § 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. Przepisy Ordynacji podatkowej nie definiują pojęcia „operatora (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy prowadząc działalność w zakresie napraw, przeglądów pojazdów samochodowych podatnik jest zobowiązany do wprowadzenia kasy rejestrującej z dniem 1 września 2006 r oraz czy późniejsze wprowadzenie kasy do użytkowania (przed terminem pierwszej dostawy części do pojazdów mechanicznych) pozbawia podatnika do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej?
Fragment:
(...) Podatnik prowadzi Zakład Mechaniki Samochodowej-Ślusarstwo Ogólne. Z uwagi na specyfikę działalności posiada magazyn części kupowanych na potrzeby wykonywanych usług. Jest Podatnikiem opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatek VAT, świadcząc usługi zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych jak i dla ludności. Za wykonywane usługi dla podmiotów gospodarczych oraz na żądanie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej a także rolników ryczałtowych Podatnik wystawia faktury za wykonane naprawy, przeglądy, wymiany części określając kwotę usługi - bez wymieniania części zużytych do ich wykonania. Na uzyskane przychody ze sprzedaży usług dla odbiorców określonych w art.111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług wystawia dowody wewnętrzne. Do dnia złożenia wniosku Podatnik nie był zobowiązany do wprowadzenia i użytkowania kasy rejestrującej. W tym stanie faktycznym Wnioskodawca prosi o udzielenie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony od podatku dochodowego w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania przed dniem uzyskania przychodu nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed tym dniem? Sprzedaż miała miejsce 22.09.2003 r. a umowę kredytową podpisano 26.09.2001 r.
Fragment:
(...) liczenia terminów określonych w miesiącach - terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Zatem warunkiem zwolnienia przychodów ze sprzedaży nieruchomości od podatku dochodowego w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość jest zachowanie terminu zaciągnięcia kredytu - może być zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodów, jednak nie wcześniej niż 24 miesiące przed tym dniem. Dniem sprzedaży nieruchomości według informacji zawartych w piśmie jest 22.09 2003 r., więc w świetle przytoczonych wyżej przepisów kredyt winien być zaciągnięty w terminie nie wcześniejszym niż do dnia 22.09.2001 r. Słuszne jest zatem Państwa stanowisko, że data zawarcia umowy kredytowej: 26.09.2001 r. (późniejsza od (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.