Zachowanie terminu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zachowanie terminu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy nadanie korespondencji przed upływem terminu w placówce operatora InPost powoduje, że termin uważa się za zachowany w sprawach podatkowych?

Fragment:

(...) W przedmiotowym wniosku podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego zwrócił się z zapytaniem czy wysyłka korespondencji za pośrednictwem operatora InPost powoduje dotrzymanie terminu w sprawach podatkowych na podobnej zasadzie jak wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zdaniem podatnika zgodnie z art. 12 § 6 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa nadanie pisma lub deklaracji w placówce In Post powoduje zachowanie terminu. Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonując oceny prawnej przedstawionego przez Wnioskodawcę stanowiska stwierdza co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 12 § 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. Przepisy Ordynacji podatkowej nie definiują pojęcia „operatora (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy prowadząc działalność w zakresie napraw, przeglądów pojazdów samochodowych podatnik jest zobowiązany do wprowadzenia kasy rejestrującej z dniem 1 września 2006 r oraz czy późniejsze wprowadzenie kasy do użytkowania (przed terminem pierwszej dostawy części do pojazdów mechanicznych) pozbawia podatnika do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej?

Fragment:

(...) Podatnik prowadzi Zakład Mechaniki Samochodowej-Ślusarstwo Ogólne. Z uwagi na specyfikę działalności posiada magazyn części kupowanych na potrzeby wykonywanych usług. Jest Podatnikiem opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatek VAT, świadcząc usługi zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych jak i dla ludności. Za wykonywane usługi dla podmiotów gospodarczych oraz na żądanie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej a także rolników ryczałtowych Podatnik wystawia faktury za wykonane naprawy, przeglądy, wymiany części określając kwotę usługi - bez wymieniania części zużytych do ich wykonania. Na uzyskane przychody ze sprzedaży usług dla odbiorców określonych w art.111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług wystawia dowody wewnętrzne. Do dnia złożenia wniosku Podatnik nie był zobowiązany do wprowadzenia i użytkowania kasy rejestrującej. W tym stanie faktycznym Wnioskodawca prosi o udzielenie (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony od podatku dochodowego w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania przed dniem uzyskania przychodu nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed tym dniem? Sprzedaż miała miejsce 22.09.2003 r. a umowę kredytową podpisano 26.09.2001 r.

Fragment:

(...) liczenia terminów określonych w miesiącach - terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Zatem warunkiem zwolnienia przychodów ze sprzedaży nieruchomości od podatku dochodowego w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość jest zachowanie terminu zaciągnięcia kredytu - może być zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodów, jednak nie wcześniej niż 24 miesiące przed tym dniem. Dniem sprzedaży nieruchomości według informacji zawartych w piśmie jest 22.09 2003 r., więc w świetle przytoczonych wyżej przepisów kredyt winien być zaciągnięty w terminie nie wcześniejszym niż do dnia 22.09.2001 r. Słuszne jest zatem Państwa stanowisko, że data zawarcia umowy kredytowej: 26.09.2001 r. (późniejsza od (...)