Zabudowa meblowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabudowa meblowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
20
lip

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT dla wykonywanej zabudowy meblowej oraz wyposażenia

Fragment:

Jak już wyżej wskazano, nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej z konstrukcyjnymi, w rozumieniu techniki budowlanej, elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową. Przykładem takiej trwałej zabudowy meblowej może być zabudowa meblowa wykonana z cegły klinkierowej zespolona zaprawą murarską ze ścianą i podłogą lokalu, gdzie demontaż powodowałby uszkodzenie samej zabudowy, jak i pomieszczenia, w którym została ona zamontowana. Innym przykładem trwałej zabudowy meblowej stanowiącej modernizację budynku/lokalu, które wykorzystuje dodatkowe materiały budowlane, takie jak cegły czy płyty kartonowo-gipsowe, gdzie demontaż zabudowy powodowałby zarówno uszkodzenie pomieszczenia i komponentów meblowych, jak i trwałe uszkodzenie tych dodatkowych materiałów budowlanych, bez których to materiałów nie istniałaby możliwość wykorzystania tej zabudowy meblowej w innym miejscu. Z uwagi na powołaną wyżej uchwałę NSA oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że przedstawiony sposób montażu zarówno pawlaczy jak i aneksów kuchennych sprowadza się do prostego połączenia komponentów meblowych ze ścianami obiektu budowlanego lub jego częściami.

2016
11
mar

Istota:

Stawka podatku na zabudowę meblową.

Fragment:

(...) zabudowy meblowej w innym miejscu. W ocenie tut. organu, przedstawiony sposób montażu elementów mebli sprowadza się – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – do prostego połączenia komponentów meblowych ze ścianami, obiektu budowlanego lub jego częściami (za pomocą haków, kotw, wkrętów, kołków rozporowych, listew montażowych czy pianek montażowych). Co prawda wskazano, że demontaż zabudowy meblowej spowoduje naruszenia struktury elementów konstrukcyjnych budynku/lokalu, niemniej jednak, w ocenie organu, nie są to również zabiegi nadmiernie skomplikowane technicznie oraz mają charakter odwracalny. Z oceny tut. organu wynika, iż przy prawidłowo wykonanym demontażu zabudowy meblowej nie powinno dojść do konkretnych uszkodzeń konstrukcji lokalu oraz obiektu. Wobec powyższego nie dochodzi zatem w tym przypadku do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych lokalu (budynku). Należy zatem zauważyć, że do montażu przedmiotowej zabudowy meblowej (kuchennej, wnękowej) oraz garderoby nie zostaną wykorzystane elementy konstrukcyjne budynku/lokalu w taki sposób, aby ich demontaż spowodował uszkodzenie konstrukcji budynku. Co prawda w zabudowie meblowej wykorzystywane są ściany konstrukcyjne, należy jednak podkreślić, że zaistniały związek – w ocenie organu – nie jest na tyle istotny, aby uzasadniać stwierdzenie, że wykonywane prace mają charakter modernizacji obiektu budowlanego.

2015
27
sty

Istota:

Stawka podatku dla świadczenia kompleksowego polegającego na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwałym zainstalowaniu zabudowy meblowej z uprzednio nabytych lub wykonanych komponentów, realizowanej w budynkach lub ich częściach, lokalach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Fragment:

Trwała zabudowa meblowa, kuchenna, czy wnękowa może podnosić jedynie funkcjonalność i wartość obiektów mieszkalnych, przy czym podkreślić należy, że podobną funkcjonalność i wartość można zapewnić umieszczając w obiekcie „ zwykłe ” meble czy „ zwykłą ” szafę nie przymocowane do ściany czy podłogi. Należy również zauważyć, że bez wyposażenia w postaci trwałej zabudowy meblowej kuchennej, wnękowej, lokal nie traci swojego charakteru mieszkalnego i w dalszym ciągu spełnia w tym zakresie kryteria wynikające z przepisów prawa budowlanego. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie przewidują obniżonych stawek podatku VAT dla ww. czynności, zatem będąca przedmiotem zapytania czynność wykonania zabudowy meblowej, kuchennej czy wnękowej będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%. Powyższe rozważania nie odnoszą się do wskazanych we wniosku sytuacji, które Wnioskodawca przedstawił w następujący sposób, cyt. „ ...W przypadku, gdy zgodnie z życzeniem klienta półki lub blaty stanowiące element zabudowy meblowej są wykonane z betonu niezbędne jest ich zespolenie ze ścianami budynku.

2014
30
paź

Istota:

Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla usługi wykonania i montażu zabudowy meblowej

Fragment:

(...) zabudowy meblowej w innym miejscu. Zabudowa meblowa, którą wykonuje Zainteresowany nie ingeruje w konstrukcję budynku / lokalu. Nie istnieje w tym przypadku istotne powiązanie wykonywanej zabudowy meblowej z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu) pomimo, że nie jest to zwykłe ustawienie mebli. Samo przytwierdzanie elementów zabudowy meblowej do ścian za pomocą kołków oraz oraz wykończenie zabudowy przy użyciu akrylu zakrywającego miejsce zespoleń nie powoduje automatycznie, że elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) zostaną wykorzystane w sposób istotny, co skutkować będzie brakiem możliwości demontażu tej zabudowy bez uszkodzenia konstrukcji budynku / lokalu. Zabudowę taką można zdemontować, a demontaż zabudowy meblowej nie powoduje naruszenia elementów konstrukcyjnych budynku / lokalu. Wnioskodawca demontaż zabudów meblowych wiąże jednak z tym, że ściany, sufit lub podłoga zostaną zniszczone. Jednak demontaż zasadniczo nie powoduje naruszenia elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Zatem takie przytwierdzenie zabudowy do ścian, podłoża i sufitu nie spowoduje zmiany parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu) i nie może zostać uznane za konserwację, remont, modernizację, a także przebudowę elementów konstrukcyjnych tego obiektu.

2014
22
sie

Istota:

Stawka VAT - stała zabudowa meblowa.

Fragment:

Wątpliwości Pana dotyczą zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług na wykonanie trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Jak wynika z internetowego Słownika języka polskiego (www.sjp.pl) słowo „ trwały ” oznacza niezmienny, nieulegający zmianom, ponadczasowy. Określając, czy do zabudowy meblowej montowanej w budynku/lokalu może mieć zastosowanie obniżona stawka podatku od towarów i usług należy przede wszystkim badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu. Jak już wyżej wskazano, nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej z konstrukcyjnymi, w rozumieniu techniki budowlanej, elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową. Przykładem takiej trwałej zabudowy meblowej może być zabudowa kuchenna wykonana z cegły klinkierowej zespolona zaprawą murarską ze ścianą i podłoga lokalu, gdzie demontaż powodowałby uszkodzenie samej zabudowy, jak i pomieszczenia, w którym została ona zamontowana. Innym przykładem trwałej zabudowy meblowej stanowiącej (...)

2014
13
maj

Istota:

Usługi opodatkowane według stawki 23%.

Fragment:

Spółka wskazała, że zabudowy meblowe (szafy wnękowe, zabudowa przestrzeni wnęki, zabudowa kuchni, łazienki) „ polegają na kompleksowej usłudze ” - zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu zabudowy. Zabudowy meblowe projektowane są według wymagań klienta i dopasowane do wymiarów pomieszczeń klienta. Montaż polega na połączeniu poszczególnych elementów meblowych (korpusy, półki, fronty, blaty, witryny), wykonanych pod wymiar z materiałów: płyty wiórowej, płyty MDF, forniru, aluminium, szkła, z użyciem akcesoriów meblowych (uchwyty, zamki, prowadnice, kołki, zawiasy, wkręty), które w pomieszczeniu klienta stanowią docelową jedną całość. Złączone niepodzielnymi elementami (takimi jak np. blat) co uniemożliwia podział i zastosowanie zabudów w innych pomieszczeniach. Kompleksowość usług polega na dopasowaniu pod wymagania klienta odpowiedniego sprzętu AGD pod zabudowę kuchni i stworzenie wraz z zabudową meblową funkcjonalnego, zadowalającego klienta, pomieszczenia. Miejsce gdzie ma znajdować się zabudowa to zazwyczaj wnęka (szafa wnękowa) lub też cała ściana (zabudowa - szafa). W przypadku ściany - tyłem zabudowy szafy jest ta ściana, a boczne ściany pomieszczenia są bocznymi ścianami zabudowy.

2014
4
kwi

Istota:

Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

Fragment:

Przykładem takiej trwałej zabudowy meblowej może być zabudowa kuchenna wykonana z cegły klinkierowej zespolona zaprawą murarską ze ścianą i podłogą lokalu, gdzie demontaż powodowałby uszkodzenie samej zabudowy, jak i pomieszczenia, w którym została ona zamontowana. Innym przykładem trwałej zabudowy meblowej stanowiącej modernizację budynku/lokalu jest takie zespolenie wykonanych na wymiar do konkretnego budynku/lokalu mebli z elementami tego budynku/lokalu, które wykorzystuje dodatkowe materiały budowlane takie jak cegły czy płyty kartonowo – gipsowe, gdzie demontaż zabudowy powodowałby zarówno uszkodzenie pomieszczenia i komponentów meblowych, jak i trwałe uszkodzenie tych dodatkowych materiałów budowlanych, bez których to materiałów nie istniałaby możliwość wykorzystania tej zabudowy meblowej w innym miejscu. Mając na uwadze powyższe, a w szczególności bogactwo możliwych gospodarczo sytuacji w omawianym zakresie należy wskazać, że rozstrzygnięcie podejmowane co do wysokości opodatkowania trwałej zabudowy meblowej w świetle przepisów ustawy o VAT wymaga każdorazowo szczegółowej i obiektywnej analizy stanu faktycznego konkretnej sprawy.