Zabudowa | Interpretacje podatkowe

Zabudowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabudowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
O przeznaczeniu gruntu pod zabudowę decydują władze gminne i określają to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie jednak art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza zasadę, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Z treści art. 4 ust. 1 i 2 można zatem wywieść, że decydujące znaczenie w sprawie przeznaczenia gruntu pod budowę budynku mieszkalnego będą miały postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub też decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalające dopuszczalne sposoby i warunki zagospodarowania nieruchomości.
2017
9
wrz

Istota:
Stawka podatku dla świadczenia kompleksowego polegającego na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwałym zainstalowaniu zabudowy meblowej z uprzednio nabytych lub wykonanych komponentów, realizowanej w budynkach lub ich częściach, lokalach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Fragment:
Aktualny problem występujący w sprawie to konieczność ustalenia co w istocie oznacza pojęcie trwała zabudowa meblowa, a zwłaszcza, jak daleko powinien sięgać element trwałości w aspekcie skutków, jakie powinny nieść za sobą odłączenie zabudowy meblowej od elementów konstrukcyjnych budynku. W ocenie sądu administracyjnego określenie trwała zabudowa meblowa oznacza taką zabudowę, która jest połączona w sposób trwały z elementami konstrukcyjnymi budynku. Przez trwałe połączenie należy przy tym rozumieć takie połączenie, które nie może zostać usunięte bez jego uszkodzenia lub zniszczenia. Celem takiego działania jest stałe połączenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi budynku. Stanowią one istotny element zabudowy i bez nich nie mogłaby ona powstać. Opiera się ona na elementach konstrukcyjnych. Bez ich wykorzystania zabudowa nie posiadałaby swoich cech służących modernizacji budynku. Nie możnaby było jej wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. Trwałe połączenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi budynku nie oznacza jednak, że nie jest możliwe odłączenie zabudowy od tych elementów. Oznacza tylko tyle, że nie może dojść do ich rozłączenia bez uszkodzenia lub zniszczenia tychże połączeń lub uszkodzenia połączeń i uszkodzenia samej zabudowy, czy też elementów konstrukcyjnych budynku. O ile przy połączeniu nietrwałym do rozłączenia (...)
2017
9
wrz

Istota:
Czy w aktualnym stanie prawnym do opisanych w stanie faktycznym czynności wykonania i montażu trwałej zabudowy meblowej oraz wykonaniu i montażu drzwi przesuwnych należy stosować stawkę VAT w wysokości 8%, czy też stawkę VAT w wysokości 23%?
Fragment:
Jej efektem jest zamontowana w lokalu mieszkalnym/budynku mieszkalnym klienta trwała zabudowa meblowa/drzwi przesuwne. Zarówno trwała zabudowa meblowa, jak i drzwi przesuwne są montowane z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. W uzupełnieniu wniosku z dnia 20 maja 2014 r. Wnioskodawca poinformował, że wykonanie zabudowy meblowej składa się z następujących czynności: wykonanie pomiarów w domu klienta, zaprojektowanie zabudowy w określonym miejscu domu/mieszkania z uwzględnieniem występujących w tym konkretnym miejscu krzywizn ścian i podłóg (tym samym zabudowa meblowa staje się konstrukcją dopasowaną do indywidualnie określonego miejsca i nie sposób jest ją zamontować w innym mieszkaniu, a nawet miejscu w tym samym mieszkaniu bez koniecznych przeróbek, wymiany jej elementów), przygotowanie zabudowy meblowej w zakładzie stolarskim (formatyzowanie płyt laminowanych, płyt mdf, płyt fornirowanych pod wymiar ustalony przy projektowaniu, skuwanie frontów zabudowy meblowej), po dowiezieniu na miejsce montażu elementów sformatyzowanych w przybliżonym wymiarze następuje ich docinanie, pasowanie do ścian, sufitów, podłóg. przygotowanie wnęki pod zabudowę - w przypadku wnęk gotowych ogranicza się to do jej olistwowania (...)
2017
2
wrz

Istota:
Czy montaż trwale umiejscowionej zabudowy wnękowej Wnioskodawczyni może zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe, które zostały określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Czy montaż trwale umiejscowionej zabudowy wnękowej Wnioskodawczyni może zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe, które zostały określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatek na trwale umiejscowioną zabudowę wnękową mieści się w zakresie przedmiotowym wydatków o jakich mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie zabudowy polegało na dokonaniu pomiaru, przygotowaniu indywidualnego projektu, przygotowaniu i wykonaniu elementów zabudowy, montaż i dopasowanie jej do pomieszczenia umiejscowionego na poddaszu użytkowym, przytwierdzenie zabudowy do podłogi, ścian i stelaży sufitu wykonanego w technologii kartonowo - gipsowej za pomocą kołków rozporowych z użyciem kleju montażowego. Jest to trwała zabudowa bez możliwości jej przemieszczania. Demontaż wykonanej zabudowy naruszy w sposób istotny przede wszystkim sufit, wykonany z płyty kartonowo - gipsowej i podłogi wykonane z deski podłogowej. Zdemontowanej zabudowy nie da się ponownie wykorzystać, ponieważ jest dostosowana do konkretnego wymiaru. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują takich pojęć jak budowa, remont, rozbudowa, przebudowa, więc pomocniczo można się odwołać do przepisów prawa budowlanego.
2017
9
sie

Istota:
W zakresie prawidłowej stawki podatku dla usługi wykonania zabudowy wnękowej
Fragment:
Spółka pragnie również wskazać, że wykonywany przez nią montaż zabudowy wnękowej wiąże się z istotnym wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Jak wykazano w opisanym stanie faktycznym elementy zabudowy wnękowej wykonane pod konkretny wymiar i właściwość wnęki są trwale przytwierdzane do ścian murowanych za pomocą kołków szybkiego montażu, zaś do ścian kartonowo gipsowych za pomocą kołków molly. Wymontowanie obu rodzajów kołków jest niemożliwe bez uszkodzenia ścian oraz samych kołków i elementów zabudowy. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że co do zasady pewne elementy zabudowy są również trwale przytwierdzane do podłóg i sufitów. Następnie wskazane elementy zabudowy są dodatkowo przymocowywane do ścian i/lub podłogi za pomocą kleju, akrylu lub silikonu. Zatem ingerencja w elementy konstrukcyjne budynku uniemożliwia rozmontowanie gotowej zabudowy wnękowej bez uszkodzenia wskazanych elementów i zabudowy i dla uzyskania efektu spójnej całości miejsca te malowane są w kolorze ścian. Spółka pragnie również podkreślić, że co do zasady w każdym przypadku przed wykonaniem trwalej zabudowy wnękowej, konieczne jest wykonanie prac adaptacyjnych mających na celu przygotowanie pomieszczenia zgodnie z wykonanym przez Spółkę projektem.
2017
2
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% kompleksowej usługi polegającej na zaprojektowaniu, nabyciu, dopasowaniu i montażu elementów zabudowy kuchennej lub szaf wnękowych w budynkach i lokalach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym od 1 stycznia 2011 r. (pytanie nr 2)
Fragment:
Powyższa analiza treści wniosku i obowiązujących w tym zakresie przepisów pozwala stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT do usług polegających na wykonaniu zabudowy meblowej w postaci zabudowy kuchennej lub szaf wnękowych w budynkach i lokalach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu wykonywania kompleksowej usługi zabudowy kuchennej lub szaf wnękowych wynika, że wykonanie przedmiotowej zabudowy meblowej nie polega na zwykłym przytwierdzeniu mebli do ściany, lecz jak wskazał Wnioskodawca następuje z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) spełniając jako całość określoną funkcje użytkową. Ponadto z wniosku wynika, że montaż wykonywanej przez Wnioskodawcę zabudowy ma charakter stały. Usługa Wnioskodawcy polega na zaprojektowaniu, nabyciu we własnym imieniu i na własny rachunek wszystkich elementów niezbędnych do wykonania zabudowy, dopasowaniu i montażu ww. elementów zabudowy kuchennej lub szaf wnękowych w sposób trwały do podłoża, ścian lub innych elementów konstrukcyjnych obiektu. Ponadto jak wskazano we wniosku demontaż wykonanej zabudowy meblowej powoduje uszkodzenie demontowanych elementów zabudowy, uszkodzenie elementów budynku/lokalu i z uwagi na dopasowanie wymiarów i kształtów elementów zabudowy do danego pomieszczenia nie jest możliwe wykorzystanie tych elementów w innych pomieszczeniach.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie prawidłowej stawki podatku dla usługi wykonania zabudowy kuchennej.
Fragment:
W szczególności prace wchodzące w zakres montażu odpowiedniej zabudowy obejmują: Montaż zabudowy kuchennej wnękowej. W ramach powyższego działania przygotowywane są elementy zabudowy kuchennej pod konkretny wymiar wnęk oraz zgodnie z opracowanym wcześniej projektem. W zakres wskazanych prac wchodzi również dopasowanie i montaż okuć, szuflad i akcesoriów do korpusów zabudowy oraz trwałe przymontowanie elementów/ścianek zabudowy do ścian wnęki oraz do ścian kartonowo gipsowych za pomocą kołków szybkiego montażu, kołków molly, śrub oraz kleju (w niektórych przypadkach montaż odbywa się na specjalnie przygotowanym przez klienta gipsowym albo marmurowym cokole). Wymontowanie obu rodzajów kołków jest niemożliwe bez uszkodzenia ścian. W ramach opisywanych prac wykonywane są także uszczelnienia pomiędzy bocznymi krawędziami zabudowy oraz ścianą za pomocą kleju akrylowego, łączącego jednocześnie ekrany zabudowy z trwałymi przegrodami budynku i dla uzyskania efektu spójnej całości miejsca te malowane są w kolorze ścian. Montaż przyściennych modułów zabudowy kuchennej. W ramach powyższych czynności przygotowywane są elementy zabudowy kuchennej pod konkretny wymiar oraz zgodnie z opracowanym projektem.
2017
13
lip

Istota:
Opodatkowanieasprzedaży działki.
Fragment:
Przez tereny budowlane – w myśl art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „ teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę ”. Zatem, także w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę. Z powyższych przepisów wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości. Bez znaczenia zatem pozostaje klasyfikacja według ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika z opisu sprawy, sprzedaż działki nastąpi m.in. po uzyskaniu przez Kupującego (na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Wnioskodawcę) prawomocnej, ostatecznej i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę, z której będzie wynikać możliwość zabudowania wydzielonej działki obiektami zgodnie z planami inwestycyjnymi Kupującego.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla sprzedaży działki niezabudowanej nr 312/3.
Fragment:
Nr 164, poz. 1587) stwierdzając, że „ tereny zabudowy zagrodowej ” zostały zakwalifikowane w grupie „ tereny użytkowane rolniczo ”, która obejmuje trzy podgrupy: 3.1. „ tereny rolnicze ” – oznaczenie literowe R; 3.2.„ tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich ” – oznaczenie literowe RU; 3.3. „ tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych ” – oznaczenie literowe RM. W związku z powyższym należy wskazać, że cyt. rozporządzenie odróżnia tereny rolnicze („ R ”) od terenów zabudowy zagrodowej („ RM ”). Zatem oczywistym jest, że jeżeli dany grunt jest położony na „ terenach zabudowy zagrodowej ”, czyli został oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „ RM ”, to stanowi teren przeznaczony pod zabudowę. Uwzględniając opis zdarzenia przyszłego wskazujący, że działka nr 312/3 – zgodnie z ustanowionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi teren zabudowy zagrodowej, stwierdzić należy, że przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę. Tym samym planowana przez Wnioskodawcę transakcja sprzedaży nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
2016
21
gru

Istota:
Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla usługi wykonania i montażu elementów zabudowy kuchennej, łazienkowej i wnękowej
Fragment:
Elementem dominującym świadczonej usługi jest dopasowanie i montaż trwałej zabudowy meblowej. Usługa ma charakter kompleksowy, na którą składa się zaprojektowanie zabudowy, pomiar u klienta, zamówienie elementów zabudowy meblowej, montaż w obiekcie u klienta. Trudno określić, którą z tych czynności można uznać za pomocniczą, czy uboczną. Brak którejkolwiek z ww. czynności uniemożliwia wykonanie usług. Montaż komponentów meblowych polega na połączeniu ze ścianą elementów zabudowy tj. plecy i ściany zewnętrzne, a następnie dołączane są pozostałe elementy zabudowy. W przypadku zabudowy kuchennej oprócz montażu opisanego we wniosku dopasowywany jest blat kuchenny, gdzie oparciem dla niego jest także wspornik przytwierdzony na stałe do ściany. Elementy zabudowy są przytwierdzane do ścian i podłóg przy użyciu kotew, wsporników, kleju poliuretanowego, specjalistycznych okuć i ram stalowych spawanych, zaprojektowanych pod zabudowę. Elementy zabudowy tworzą z częściami elementów konstrukcyjnych obiektu, np. ze ścianą nośną budynku lub samonośną, stropem, trwałą zabudowę meblową. Sposób montażu uniemożliwia późniejsze zdemontowanie zabudowy bez uszkadzania lokalu lub samej zabudowy. Zabudowa bardzo często obejmuje całą ścianę od podłogi po sufit oraz od jednej ściany do drugiej.
2016
16
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zabudowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.