Zabieg fizykoterapeutyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabieg fizykoterapeutyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnicy są właścicielami samochodu, którym dziecko dowożone jest na rehabilitację. Czy z tego tytułu przysługuje odliczenie na cele rehabilitacyjne?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Państwu X oceniając stanowisko przedstawione we wniosku bez numeru o udzielenie interpretacji w zakresie podatku dochodowego jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawców: Państwo X mają na utrzymaniu dwoje dzieci. Jedno z dzieci - siedmioletni syn jest niepełnosprawny (mózgowe porażenie dziecięce). Podatnicy wskazują, iż syn został zaliczony do osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W związku z niepełnosprawnością syna Państwo X dowożą dziecko własnym samochodem do szkoły i na rehabilitację. Podatnicy nadmieniają, (...)