Zabezpieczenie wykonania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabezpieczenie wykonania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy Agencja celna może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłacone w związku z koniecznością pokrycia długu celnego za niewypłacalnego klienta?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 24.05.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik wpłynął wniosek o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W wyżej wymienionym wniosku Jednostka przedstawiła następujący stan faktyczny: Agencja celna jako przedstawiciel bezpośredni dokonuje w imieniu klienta zgłoszenia towaru do procedury dopuszczenia do obrotu. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia celnego, organ celny dokonuje wymiaru należności celno - (...)