Zabezpieczenie ryczałtowe | Interpretacje podatkowe

Zabezpieczenie ryczałtowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabezpieczenie ryczałtowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku uzyskania zgody na zabezpieczenie ryczałtowe wystarczające jest, by podatnik, zamierzający zwiększyć zakres prowadzonej działalności, dysponował majątkiem pozwalającym na trzydziestoprocentowe wywiązanie się z zobowiązań podatkowych?
Fragment:
(...) iż podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego mogą wybrać formę zabezpieczenia spośród form określonych w art. 67 ust. 1. Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone w kilku formach określonych w art. 67 ust. 1, pod warunkiem że łącznie pokryją całą wymaganą kwotę zabezpieczenia akcyzowego. Wybór formy składanego zabezpieczenia należy więc do podmiotu obowiązanego do jego złożenia. Reasumując, ustawodawca umożliwił podmiotom, ubiegającym się o zabezpieczenie ryczałtowe, złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, zabezpieczenia na poziomie 30% zabezpieczenia generalnego. Wnioskodawca będzie mógł, przy tym, w tym celu wykorzystać swój majątek (np. wybrać formę depozytu w gotówce lub weksla własnego wskazaną w art. 67 ust. 1 pkt 1 lub pkt 4 ustawy) zgodnie z art. 70 ustawy. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (przedstawionego stanowiska w (...)
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.