Zabezpieczenie ryczałtowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabezpieczenie ryczałtowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy w przypadku uzyskania zgody na zabezpieczenie ryczałtowe wystarczające jest, by podatnik, zamierzający zwiększyć zakres prowadzonej działalności, dysponował majątkiem pozwalającym na trzydziestoprocentowe wywiązanie się z zobowiązań podatkowych?

Fragment:

(...) iż podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego mogą wybrać formę zabezpieczenia spośród form określonych w art. 67 ust. 1. Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone w kilku formach określonych w art. 67 ust. 1, pod warunkiem że łącznie pokryją całą wymaganą kwotę zabezpieczenia akcyzowego. Wybór formy składanego zabezpieczenia należy więc do podmiotu obowiązanego do jego złożenia. Reasumując, ustawodawca umożliwił podmiotom, ubiegającym się o zabezpieczenie ryczałtowe, złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, zabezpieczenia na poziomie 30% zabezpieczenia generalnego. Wnioskodawca będzie mógł, przy tym, w tym celu wykorzystać swój majątek (np. wybrać formę depozytu w gotówce lub weksla własnego wskazaną w art. 67 ust. 1 pkt 1 lub pkt 4 ustawy) zgodnie z art. 70 ustawy. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (przedstawionego stanowiska w (...)