Zabezpieczenie generalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zabezpieczenie generalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

„Czy wysokość zabezpieczenia generalnego powinna być ustalana w odniesieniu do kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, stanowiących wyroby gotowe czy również odniesieniu do wyrobów akcyzowych stanowiących półprodukty?”

Fragment:

(...) 2 ustawy o podatku akcyzowym, tzn. na poziomie równym „szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań podatkowych”. W związku z czym za podstawę do ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego składanego dla zabezpieczenia zobowiązań podatkowych z tytułu produkcji piwa należy przyjąć ilość brzeczki gorącej o określonym ekstrakcie w przeliczeniu na piwo, jako wyrób gotowy, o określonym stopniu Plato. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż zabezpieczenie generalne powinno być określone w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe określane w stosunku do wyrobów akcyzowych stanowiących gotowy wyrób końcowy, należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w (...)