Wzruszenie decyzji | Interpretacje podatkowe

Wzruszenie decyzji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wzruszenie decyzji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy decyzja tutejszego organu podatkowego w sprawie zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego jest decyzją ostateczną i prawomcną w sytuacji, gdy podatnik nie wniósł odwołania od tej decyzji ?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 128 zd. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60) decyzje od których nie służy odwołanie, są ostateczne. Natomiast za decyzje prawomocne uważa się takie decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Wobec faktu, iż Podatnik nie wniósł odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kępnie w terminie przewidzianym w art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, decyzja ta z upływem tego terminu stała się decyzją ostateczną. Wobec nie wyczerpania przez stroną środków zaskarżenia w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, stronie nie służyło prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, przez co decyzja ta stała się decyzją prawomocną (art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami). Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie pragnie zwrócić (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.