EI 406/1/1/1/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwrócił się z zapytaniem co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przed wykonaniem pierwszej czynności po wznowieniu działalności.

EI 406/1/1/1/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność gospodarcza
  2. rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
  3. wznowienie
  1. Ewidencja i identyfikacja podatników (NIP)

W dniu 28 czerwca 2005 r. wpłynął do tutejszego Urzędu wniosek (uzupełniony dnia 14.07.2005 r.) Spółki z o. o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT z dniem 16.11.1998 r. informując, że będzie składała deklaracje podatkowe VAT-7. Zgodnie z art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535), podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem wejścia w życie nowych przepisów dotyczących rejestracji podatników, tj. 12.04.2004 r., uznani zostali za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym że jako podatników VAT czynnych zarejestrowano podmioty, które złożyły co najmniej jedną deklarację w okresie 6 kolejnych miesięcy lub za dwa kolejne kwartały, poprzedzające ostatni miesiąc przed wejściem w życie ustawy, tj. za miesiące od września 2003 r. do lutego 2004 r. lub za III i IV kwartał 2003 r. Podatnicy, którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego, ale korzystali ze zwolnienia z podatku VAT, uznani zostali za podatników VAT zwolnionych.
Spółka z o. o. na dzień 12.04.2004 figurowała w ewidencji podatników VAT tutejszego Urzędu, jednak nie składała deklaracji za 6 kolejnych miesięcy poprzedzających ostatni miesiąc przed wejściem w życie nowych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tj. za miesiące od września 2003 r. do lutego 2004 r.), zatem z dniem 13 kwietnia 2004 r. utraciła, zgodnie z art. 157 ust. 2 pkt 1, status zarejestrowanego podatnika podatku VAT i została wykreślona z rejestru podatników VAT.
Zapytanie spółki dotyczyło potwierdzenia, czy podatnik powinien złożyć zgłoszenie VAT-R i zarejestrować się ponownie jako podatnik VAT czynny.
W momencie wznowienia działalności, zgodnie z przepisem art. 96 wyżej cytowanej ustawy, przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej określonej w art. 5, Spółka ma obowiązek złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
D-3/443/56/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
PP/406-67/KR/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.